Một tiết mục trong chương trình (Ảnh: Thu Yến)

Tham gia chương trình giao lưu có 15 tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ; niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh; tình quân dân thắm thiết…

Chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh với các cơ quan, đoàn thể, trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Hưng Yên nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.../.

PV tổng hợp