leftcenterrightdel
Đồng Tháp phấn đấu tối thiểu 30% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: dongthap.gov.vn)
 
Tối thiểu 30% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
 
Đến năm 2025 tỉnh phấn đấu có ít nhất 05 nhãn hiệu chứng nhận, 05 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, 25 kiểu dáng công nghiệp; 02 giống cây trồng; 10 quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được cấp văn bằng bảo hộ...
 
Đến năm 2030, tối thiểu 50% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ và kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; có ít nhất 02 chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu (mang địa danh) được bảo hộ ra nước ngoài (EU, Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)...
 
Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ ngày 15/12 hàng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm và định hướng cho giai đoạn tiếp theo (2026 - 2030)./.
PV