Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm

Thứ bảy, 02/12/2023 18:26
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tích cưc, chủ động góp phần nghiên cứu giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn đặt ra trong quá trình Đổi mới; cung cấp luận cứ cho xây dựng chiến lược, chính sách, lộ trình, bước đi cho Việt Nam để chủ động trước những xu thế, những đổi thay của thời đại…

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (02/12/1953 - 02/12/2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự.

Cùng tham dự buổi Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Về phía quốc tế có các Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào Phouvong Ounkhamsen, Chủ tịch viện Khoa học kinh tế và xã hội Lào Sonethanou Thammavong; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo có quan hệ hợp tác với Viện Hàn lâm.

Nhân dịp này, các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gửi lẵng hoa chúc mừng Viện.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Ảnh: VA

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, cũng vào ngày này - ngày 02/12/1953, Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học (tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay) được thành lập theo Nghị quyết số 34 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Đây là tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực thuộc Trung ương Đảng.

Trong lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tên gọi và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của công cuộc kháng chiến cứu quốc, giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình đổi mới đất nước.

Đồng chí Phan Chí Hiếu cho hay, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đó là: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, viên chức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; Viện Hàn lâm đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học: Hàng vạn bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học, hơn 7 ngàn đầu sách xuất bản trong nước và quốc tế; 21 nhà khoa học của Viện có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 28 nhà khoa học có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước; các nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đổi mới toàn diện đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt nhiều kết quả cụ thể, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn đông đảo, chuyên môn vững vàng, hoạt động trong hầu khắp các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VA

Với những thành tựu, kết quả đạt được, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, là cơ quan nghiên cứu lý luận và tham mưu chiến lược, tư vấn chính sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở đào tạo sau đại học đạt trình độ tiên tiến tại khu vực và trên thế giới, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: VA

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những thành quả, đóng góp cho đất nước mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đạt được 70 năm qua; ghi nhận, tri ân những nỗ lực vượt bậc và đóng góp to lớn của toàn thể đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn phát triển cho thấy, các quốc gia thành công đều là các quốc gia biết trọng dụng khoa học xã hội, có nền khoa học xã hội hùng mạnh và xã hội vừa hiện đại vừa truyền thống, vừa bứt phá vừa kế thừa; đồng thời cho rằng, đối với Việt Nam, nhiệm vụ của khoa học xã hội không chỉ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn mới về mô hình phát triển; các giá trị lịch sử mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Việt Nam, giải phóng, phát triển sức sản xuất; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Đây là những yêu cầu rất cao đặt ra cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - cơ quan được Đảng, Nhà nước giao trọng trách nghiên cứu, tư vấn và đạo tạo nhân lực có trình độ cao về về khoa học xã hội.

Cơ bản thống nhất với những định hướng, nhiệm vụ Viện Hàn lâm đặt ra, Phó Thủ tướng đã chia sẻ một vài suy nghĩ về định hướng phát triển ngành khoa học xã hội Việt Nam thời gian tới. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; trong đó, xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và nguồn lực để phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Viện Hàn lâm cần huy động đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới để xây dựng đề án sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý của Viện Hàn lâm theo hướng hiện đại; đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số; kết nối, chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu.

Cùng với đó, Viện Hàn lâm cần huy động đội ngũ cán bộ khoa học của Viện tham gia vào quá trình tổng kết 40 năm đổi mới thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người để trên cơ sở các bài học kinh nghiệm, kế thừa phát triển, tiếp thu tinh hoa nhân loại, đưa ra những lý luận, chủ trương mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, phối hợp cùng với các Ban, Bộ, ngành tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các lĩnh vực khoa học xã hội như: Nghị quyết số 20 về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đề xuất những chủ trương mới trong giáo dục, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển văn hóa, con người.

Viện Hàn lâm cũng cần chú trọng triển khai các chương trình, đề án nghiên khoa học cơ bản, bài học kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và những thời cơ và thách thức đặt ra trong là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các xu thế phát triển, lý thuyết, mô hình trong kỷ nguyên của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế dựa vào tri thức; kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, góp phần giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn đặt ra trong quá trình Đổi mới; cung cấp luận cứ cho xây dựng chiến lược, chính sách, lộ trình, bước đi cho Việt Nam để chủ động trước những xu thế, những đổi thay của thời đại…

leftcenterrightdel
 Nhân dịp này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng

Nhân dịp này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng. Một số tập thể, cá nhân xuất sắc cũng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực