Trường Chính trị Quảng Bình chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thứ ba, 30/01/2024 11:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất định phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Nhận thức được tầm quan trọng như vậy, trong những năm qua, Trường Chính trị Quảng Bình đã luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và đã đạt được những kết quả nhất định.

TS. Lê Minh Tuynh, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

Ngay từ đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho nhà trường trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Việc phối hợp đó ngày càng được đổi mới, chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả trong từng khâu như xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng sát với đối tượng, phối hợp mở lớp đúng tiến độ thời gian, chiêu sinh đúng đối tượng, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và thực hiện quản lý theo đúng quy chế, quy định…Nhờ thế đã đáp ứng kịp thời nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của các địa phương.

Theo báo cáo của Trường Chính trị Quảng Bình, năm 2023, tổng số lượng lớp nhà trường đào tạo, bồi dưỡng là 25 lớp, với số lượng 1.905 học viên, trong đó có 20 lớp theo kế hoạch được giao và 05 lớp vượt kế hoạch.

Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2023 đã được Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục quan tâm và tích cực chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Để chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chú trọng việc xây dựng kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm và bộ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo và tôn trọng nguyên tắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đối với các chương trình bồi dưỡng, nhà trường đã căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; đặc điểm từng đối tượng cán bộ được bồi dưỡng; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình khung theo nhiệm vụ của tỉnh, của các ban đảng, địa phương trong năm. Nội dung và cấu trúc của các chương trình bồi dưỡng, cập nhật đảm bảo tính thiết thực, phù hợp đối tượng được bồi dưỡng.

Điểm nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 là nhà trường đã tăng cường chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo và tích cực chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng hướng dẫn thực hành và kỹ năng xử lý tình huống; kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp giảng dạy tích cực; tích cực mời giảng viên thỉnh giảng là những đồng chí có kỹ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, tạo hưng phấn, hứng thú, kích thích năng lực tư duy, tính chủ động cho người học, từng bước nâng cao chất lượng trong từng giờ giảng, bài giảng.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của nhà trường từng bước được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho học viên tham dự các lớp tại trường (Nhà nội trú và đồ dùng cá nhân, phòng học, hội trường khai giảng và trang thiết bị phục vụ giảng dạy trực tiếp và trực tuyến...).

Phát huy kết quả đã đạt được, để đáp ứng tốt yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới, Trường Chính trị Quảng Bình đang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với tổng số lớp là 16 lớp, với số lượng 1.108 học viên./.

Đoàn Thị Phượng, Trường Chính trị Quảng Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực