Đề xuất thêm giải pháp đột phá, tạo ra động lực mới phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Thứ tư, 29/03/2023 20:59
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, phát hiện thêm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được khai thông để đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, các cơ chế chính sách đặc thù cần định hướng ban hành để thu hút, dẫn dắt các nguồn lực và tạo ra động lực mới phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 

Chiều 29/03, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” lần thứ hai. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trên cơ sở các Báo cáo tổng kết của 19 ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy Nghệ An; kết quả Hội thảo, Tọa đàm, khảo sát thực tế và ý kiến của lãnh đạo Tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các Trường Đại học; Thường trực Tổ Biên tập đã tiến hành chắt lọc, tổng hợp và xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chỉ đạo hôm nay nhằm mục đích góp ý các sản phẩm của Đề án như Dự thảo báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới để các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham gia ý kiến, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu, trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành đánh giá sâu và nhiều chiều về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, trình độ phát triển của tỉnh Nghệ An trong tổng thể vùng và cả nước để phát hiện thêm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được khai thông để đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, các cơ chế chính sách  đặc thù cần định hướng ban hành để thu hút, dẫn dắt các nguồn lực và tạo ra động lực mới phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; định vị rõ hơn vai trò của tỉnh Nghệ An về các ngành, lĩnh vực trong tổng thể vùng và cả nước để nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thí điểm để tỉnh Nghệ An thực hiện tốt hơn vai trò của mình với vùng và cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW trình bày Báo cáo tổng hợp chung tình hình tổng kết và nội dung cơ bản của các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương trong vùng thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 85-KH/BKTTW, ngày 23/5/2022, đề nghị 19 Bộ ngành và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng cho biết, trong quá trình tổng kết, mặc dù còn gặp phải một số khó khăn, nhưng Ban Chỉ đạo đã đã cố gắng linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động tổng kết; sử dụng các số liệu được cơ quan thống kê cung cấp để phân tích, đánh giá về phát triển kinh tế của tỉnh và chọn lọc các số liệu của các bộ, ngành và địa phương trong phân tích, đánh giá các nội dung khác để xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến trực tiếp về một số vấn đề như: đánh giá, cho ý kiến về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày của Báo cáo, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để đảm bảo các sản phẩm của Đề án vừa phù hợp với các quy định của Trung ương, vừa đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn và những vấn đề đặt ra với tỉnh Nghệ An. 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị. 

Các đại biểu đã tham gia thêm về các nhận định, đánh giá được chỉ ra của Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới về công tác tổ chức quán triệt, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính khách quan và và toàn diện của dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới.

Một số ý kiến tham gia về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới đề ra nhằm phát triển Tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đảm bảo để các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích hợp được các chủ trương, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương và bối cảnh tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn cũng làm rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh cũng như những kết quả đạt được trong thực tiễn để tiếp tục bổ sung vào các dự thảo.

 Nghệ An là tỉnh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước, nhất là về chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng, lợi thế là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của tỉnh, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước.

 

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực