Tái cơ cấu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Thứ tư, 07/02/2024 16:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.
leftcenterrightdel
 Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Theo Đề án, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (TCT BĐATHH miền Bắc) sẽ tập trung cơ cấu lại các vấn đề từ công tác quản trị doanh nghiệp, bộ máy nhân sự...

Trong việc đổi mới quản trị doanh nghiệp, TCT rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành;

Rà soát hệ thống định mức trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động nội bộ, đơn giá tiền lương và chi phí khác để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, công tác tài chính.

Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc, công ty con; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong phương án cơ cấu tài chính, vốn, tài sản, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý vốn nhà nước, quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Cùng với đó, xây dựng và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2025 theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng và trang thiết bị, phương tiện, phần mềm phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt tại Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam.

Bộ GTVT giao các Vụ, Cục Hàng hải VN và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn TCT BĐATHH miền Bắc thực hiện Đề án đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã được phê duyệt.

Cùng đó, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án và kiến nghị lãnh đạo Bộ biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội đồng thành viên TCT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ GTVT và hướng dẫn của các cơ quan liên quan, định kỳ báo cáo Bộ GTVT kết quả triển khai Đề án theo quy định, kịp thời báo cáo Bộ những vướng mắc phát sinh để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình tổ chức thực hiện, đối với những nội dung của Đề án không còn phù hợp, báo cáo Bộ GTVT để được xem xét, điều chỉnh.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực