Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thứ năm, 18/05/2023 01:32
(ĐCSVN) - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và Lữ đoàn 962 nói riêng.
Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích tốt trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị. Ảnh: T.P 

Lữ đoàn 962, Quân khu 9, tiền thân là Đoàn 962, được thành lập ngày 19/9/1962 tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Hơn 60 năm qua, trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn cách mạng, thời chiến tranh cũng như thời hòa bình, Đoàn 962 - Lữ đoàn 962 luôn phát huy bản chất truyền thống anh hùng cách mạng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Lữ đoàn đã hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào thời kỳ mới, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều mặt công tác đột phá nổi bật. Thành tích đó là kết quả của nhiều yếu tố; trong đó, Công tác giáo dục chính trị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng, văn hóa; nội dung quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội; khâu căn bản, trung tâm, có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 9 và Lữ đoàn 962 nói riêng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) đối với công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Phòng chính trị trực tiếp lập kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan Tham mưu thống nhất nội dung, chương trình, thời gian học tập cho các đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị theo quy chế. Coi trọng bồi dưỡng về phương pháp sư phạm, quy trình chuẩn bị tài liệu, biên soạn giáo án, tổ chức thông qua bài giảng, giảng thử, khi thuần thục mới tiến hành lên lớp. Ngoài việc tổ chức xây dựng kế hoạch, biên soạn bài giảng theo chương trình GDCT cơ bản, hàng năm đơn vị còn chủ động biên soạn 2 đến 3 chuyên đề GDCT tự xác định, để nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ. Từ khi có Đề án đến nay, Lữ đoàn rất chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình GDCT như: biên soạn bài giảng bằng máy vi tính và sử dụng công nghệ trình chiếu trong giảng dạy, hiện nay 100% cán bộ giảng dạy chính trị đã soạn thảo bài giảng và sử dụng tốt máy trình chiếu. Bài giảng được biên soạn theo hướng ngắn gọn, tóm tắt được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tăng thời gian cho người học trao đổi, toạ đàm, đối thoại trực tiếp trên lớp và nghiên cứu thảo luận theo từng vấn đề; qua đó trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và nhận thức của CB, CS không ngừng được nâng lên.

Trung tá Trần Hồng Dân, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 962 cho biết: “Quá trình đổi mới luôn bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị và phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất” đã xác định trong kế hoạch thực hiện Đề án. Trong giảng dạy luôn kết hợp tốt giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục truyền thống với hiện đại, cũng như kết hợp giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng phù hợp phương pháp thuyết trình cho từng nội dung, giảm bớt thời gian lên lớp lý thuyết và việc ghi chép của người học. Đặc biệt, trong từng bài giảng, đã kết hợp tốt giữa các phương pháp như: thuyết trình, phân tích, kết hợp với trình chiếu, lấy ví dụ dẫn chứng minh họa bằng hình ảnh trực quan sinh động, gắn lý luận với thực tế đơn vị, giúp người học dễ tiếp thu bài giảng, dễ hiểu, dễ nhớ, nắm được nội dung cơ bản”.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị Lữ đoàn đã làm tốt việc đổi mới việc tổ chức học tập chính trị với đổi mới các hình thức giáo dục khác cụ thể: kết hợp tốt việc học tập chính trị với giáo dục thường xuyên, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, liên hệ vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng; thường xuyên phê phán các biểu hiện sai trái, thói hư, tật xấu, giúp cho cán bộ, chiến sỹ phân biệt rõ đúng, sai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII, XIII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đưa kết quả GDCT vào bình xét Thi đua - Khen thưởng, phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên cuối năm. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn như: tổ chức thi tìm hiểu truyền thống, hành quân về nguồn, tham quan khu di tích lịch sử, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi, hái hoa dân chủ, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa, dân chủ, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật hàng tháng, đọc báo, nghe đài, thông tin thời sự, thông báo chính trị... được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các đối tượng và chất lượng, hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị. 

Xác định việc giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, kỷ luật, phát hiện và xử lý các vấn đề nảy sinh là nội dung quan trọng quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thời gian qua nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn đối với công tác này luôn được chú trọng và đề cao. Nổi bật là đơn vị đã tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp nhất là những đơn vị thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm (Biên đội trên tuyến biên giới), cán bộ khung huấn luyện chiến sỹ mới; tăng cường tuyên truyền, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho mọi quân nhân; nền nếp, lễ tiết tác phong, chế độ công tác của từng CB, CS được duy trì nghiêm, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; các sự kiện lớn của đất nước, quân đội, đơn vị...qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các đối tượng và chất lượng, hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị. 

Lữ đoàn 962 phối hợp hỗ trợ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.P 

Nhờ thực hiện tốt các nội dung trên, từ năm 2011 đến nay, đơn vị luôn duy trì nghiêm túc nền nếp GDCT, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, thực hiện tốt chế độ quản lý, thống kê, kiểm tra, báo cáo theo phân cấp, bảo đảm hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, quân số tham gia học tập đạt trên 99%. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đạt từ 77,16 % đến 88,46 % khá giỏi. 100% cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác GDCT; nắm chắc nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Thanh Nhã, Chính ủy Lữ đoàn 962 khẳng định: “Kết quả trên là do Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Lữ đoàn, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Thường vụ quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát đúng, đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nội dung Chỉ thị gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh “tiêu biểu”, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Tâm Phan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực