Quân khu 4 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 03/04/2024 20:26
(ĐCSVN) – Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định: Trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các cấp.

 Ngày 3/4, Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

Qua kiểm tra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác GDQP&AN; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác GDQP&AN. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các Trường Cao đẳng, Cơ sở giáo dục Đại học trên địa bàn để thực hiện liên kết môn học theo quy định Thông tư liên tịch số 123 (Hiện nay, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đã chủ động liên kết 21/21 Trường thành viên tốt nhất so với các Trung tâm trên địa bàn Quân khu).

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế.

Chất lượng dạy, học, đánh giá kết quả được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Năm học 2022 - 2023 và kỳ I năm học 2023 – 2024, Trung tâm đã tổ chức được 13 khóa đạt kết quả tốt. Công tác quản lý, rèn luyện sinh viên về học tập tập trung tại Trung tâm có nền nếp.

 Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Trung tâm GDQP_&AN Đại học Huế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định: Trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác GDQP&AN của các cấp.

Quang cảnh buổi kiểm tra. 

Đồng chí chí Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị, đơn vị phải tập trung kiện toàn, tổ chức biên chế đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên; quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Trung tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 123 về quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục QP&AN; liên kết giáo dục QP&AN của các Trường Cao đẳng, Cơ sở giáo dục Đại học thực chất, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định về bảo đảm chế độ tài chính, chế độ tiền ăn của sinh viên dân chủ, công khai, minh bạch./.

 

   

 

 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh - Trần Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực