Tăng cường bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ ở Tổng cục CNQP

Thứ năm, 16/11/2023 10:57
(ĐCSVN) - Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ được học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phát huy tốt vai trò, năng lực, trình độ trên mọi lĩnh vực công tác.

Thông tin này được nêu bật tại cuộc họp tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng năm 2023 diễn ra ngày 15/11 do Trưởng Ban, Phó Chính ủy Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng chủ trì.

 Ban VSTBCPN và BĐG Tổng cục CNQP họp tổng kết 2023 (Ảnh: PV)

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhận định, trong năm 2023, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, phối hợp tốt với các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc bảo đảm việc làm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trình độ mọi mặt cho phụ nữ; thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với lao động nữ; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ được học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phát huy tốt vai trò, năng lực, trình độ trên mọi lĩnh vực công tác...

Khoảng cách về giới ngày càng được thu hẹp và vai trò vị thế của phụ nữ ngày càng được phát huy: sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội và trong gia đình; tạo bước phát triển khá toàn diện và vững chắc cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Tổng cục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sự phát triển chung của Tổng cục. Tuy nhiên, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Tổng cục còn một số hạn chế cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Nêu bật một số kết quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong năm 2023 của Tổng cục, Báo cáo tổng kết chỉ ra, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được triển khai toàn diện và đạt được những kết quả tích cực.

Phu nữ Tổng cục CNQP tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện (Ảnh: PV) 

Theo đó, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp thường xuyên được kiện toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đã đề ra. Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực chính trị, số cán bộ nữ được thăng quân hàm và nâng lương trước niên hạn đạt 5,6% so với tổng số cán bộ nữ được thăng quân hàm, nâng lương; tỷ lệ cán bộ nữ đạt 10,5% so với tổng số cán bộ đang công tác, tăng 0,2% so với năm 2022, tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm chức vụ mới trong năm đạt 2,4% so với tổng số cán bộ nữ; tỷ lệ nữ được quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đạt 10,3% so với tổng số cán bộ nữ. Năm 2023 kết nạp Đảng cho 131 phụ nữ chiếm 31% tổng số đảng viên mới kết nạp, tăng 2,3% so với cuối năm 2022. Đảng viên nữ tham gia cấp uỷ các cấp là 285 đồng chí trên tổng số 2807 đảng viên nữ, chiếm 10,15%, tăng 1,5% so với năm 2022. Hầu hết các đơn vị có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, bảo đảm việc làm ổn định cho lao động nữ; các vấn đề về nơi làm việc của lao động nữ, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của chị em như: Chế độ trực, làm ca, tăng giờ, thai sản, ốm đau, tham quan… đã được quan tâm đúng mức, nhất là ở các đơn vị có nhiều lao động nữ như: Z111, Z176, Z121, Z113, Z117, Z199... 100% hội viên phụ nữ tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn, thất nghiệp.

Để tăng thêm thu nhập và việc làm, các Hội Phụ nữ cơ sở thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và các mô hình tiết kiệm nhằm duy trì, bổ sung nguồn vốn tại chỗ. Quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình thông qua việc huy động và sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn vốn khác nhau, 20/37 Hội Phụ nữ đã tổ chức phát động “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn” có 25.020 lượt người tham gia, số tiền tiết kiệm để cho vay trên 300 triệu đồng (tăng 9,8% so với năm 2022). Duy trì quỹ Tổng cục cho 15 Hội Phụ nữ cơ sở các đơn vị khó khăn, vay mỗi đơn vị từ (100-150) triệu đồng trong 5 năm không lãi, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Các Hội phụ nữ tiếp tục thực hiện các hình thức góp vốn, huy động được gần 2 tỷ đồng từ nhiều nguồn cho chị em triển khai các dự án phát triển kinh tế gia đình.

 Phụ nữ Tổng cục tham gia hoạt động thể dục thể thao (Ảnh: PV)

Để phát huy bền vững hiệu quả toàn diện của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới toàn Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cũng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Phát huy tốt vai trò cơ quan chính trị các cấp trong phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; đa dạng hóa các nội dung truyền thông, nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới; tăng cường giới thiệu về các mô hình, gương điển hình, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về thực hiện bình đẳng giới; các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng (thanh niên, phụ nữ, công đoàn) chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, quần chúng và lực lượng lao động ở các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của chương trình, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới..../.

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực