Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Quốc phòng

Thứ sáu, 19/05/2023 22:20
(ĐCSVN) - Trong đợt xét, đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Quốc phòng năm 2023 có 14 đồng chí đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, trong đó có 2 Nhà giáo nhân dân, 12 Nhà giáo ưu tú.

Ngày 19/5, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Phiên họp Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét, đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Quốc phòng năm 2023.

 Quang cảnh Phiên họp

Trong đợt xét, đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ Quốc phòng năm 2023 có 11 học viện, nhà trường có ứng viên đề nghị, số ứng viên đăng ký xét gồm 18 đồng chí; trong đó xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân 2 đồng chí, xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú 16 đồng chí.

Quá trình thẩm định hồ sơ của từng nhà giáo diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, tập trung dân chủ, khách quan. 14/14 thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với kết quả thẩm định và danh sách đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn xem xét, vận dụng của Ban Thư ký đưa ra.

Qua quá trình bỏ phiếu Hội đồng đã chọn ra 14 đồng chí đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, trong đó có 2 Nhà giáo nhân dân, 12 Nhà giáo ưu tú.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đã đạt được các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục có kế hoạch xây dựng, kiện toàn, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Nhà giáo được cống hiến, phát triển; giao Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Thường trực Hội đồng hoàn chỉnh thủ tục, văn bản xét, đề nghị công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với các nhà giáo trong quân đội đủ tiêu chuẩn để trình thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương và gửi báo cáo lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước theo đúng quy định./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực