Giao ban các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh quý II năm 2024

Giao ban các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh quý II năm 2024

(ĐCSVN) - Trong quý II năm 2024, các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận.
Thái Nguyên Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Sáng ngày 04/7, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ...
Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện quy trình về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện quy trình về công tác cán bộ
(ĐCSVN) - Ngày 01/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức các Hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt để thực hiện...