Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã biểu dương tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và đầy trách nhiệm, hiệu quả của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

leftcenterrightdel

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Thừa Thiên Huế tuyên dương 15 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu

trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Để phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu cụ thể, những việc làm cụ thể, nội dung phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Động viên các tầng lớp phụ nữ thi đua thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Gìn giữ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống “công - dung- ngôn - hạnh” của phụ nữ Thừa Thiên Huế; đồng thời, bổ sung thêm những giá trị mới về chuẩn mực và phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.

 Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đã được các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các cấp hội và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua, đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sức sáng tạo của phụ nữ trong tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực; tạo động lực để chị em phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện mình và khẳng định vai trò cá nhân trong gia đình và xã hội.

 Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ năng động, sáng tạo trong trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong sản xuất, kinh doanh và giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; trong phong trào thể dục thể thao và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều chị em đã trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Nhiều chị được công nhận nhiều học hàm, học vị, được trao tặng nhiều giải thưởng, phần thưởng cao quý trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy; trong sản xuất, kinh doanh; trong thi đấu thể dục thể thao và xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên dương 15 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua./.

Tin, ảnh: Đắc Phương