Bắc Giang: Kết quả tích cực từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ hai, 13/11/2023 20:21
(ĐCSVN) - Tích cực, đổi mới và chủ động tìm tòi, triển khai trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Bắc Giang là các nét chủ đạo góp phần làm nên hiệu quả bước đầu trong công tác xây dựng Đảng của địa phương trong nửa đầu nhiệm kỳ này.

Cách làm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (Ảnh tư liệu)

Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, triển khai thực hiện Kết luận số 21, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành 40 văn bản; các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc ban hành 42 văn bản; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành 367 văn bản. Các nhiệm vụ cụ thể được triển khai đồng bộ, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức đảng từng bước đổi mới. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố, lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo. Đơn cử như: Huyện ủy Việt Yên ban hành Đề án về củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và dưới cơ sở trong sạch vững mạnh; có Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương và rèn luyện, giữ gìn, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thành ủy Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, bảo đảm dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hằng năm thành lập các tổ công tác thẩm định kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các tổ chức cơ sở đảng đăng ký xây dựng trong sạch vững mạnh.

 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: PV)

Thường trực Huyện ủy Tân Yên tổ chức giao ban hằng quý, đánh giá kết quả thực hiện của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; tổ chức Lễ chào cờ vào sáng thứ Hai của tuần đầu tháng tại trụ sở làm việc của huyện và các xã, thị trấn. Ngay tại đây, các đơn vị lựa chọn câu chuyện tiêu biểu về học và làm theo Bác hoặc gương tập thể, cá nhân điển hình để tuyên truyền; sau buổi chào cờ tiến hành ủng hộ “Quỹ tiết kiệm tương thân, tương ái”.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có Đề án về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ 4 tốt”…

Nhờ vậy, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tích cực với nhiều điểm nhấn rõ nét. Cụ thể, trong công tác phát triển đảng viên, từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 5.268 đồng chí; thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21, theo yêu cầu chung, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng; nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu.

Đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác. Chú trọng chuyển đổi các vị trí để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lồi làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp và của các cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Lan tỏa sâu rộng hơn các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc mở đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có những cách làm sáng tạo, quyết liệt, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

 Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh (Ảnh: PV)

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Huyện ủy Lạng Giang đã quan tâm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Công văn số 1014-CV/TU ngày 28/1/2022 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 38-HD/BTG ngày 12/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nổi bật là, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), sáng 13/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp tăng cường thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện”, thu hút khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; thường trực đảng ủy các xã, thị trấn và một số bí thư chi bộ trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) cho biết: “Thông qua hội thảo đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

Cũng như huyện Lạng Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, với việc tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm, giao lưu. Huyện ủy tổ chức Cuộc thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”; Hội Nông dân huyện tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài học theo lời Bác”; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức giao lưu các chi hội phụ nữ về chủ đề học tập, làm theo Bác; Hội Cựu chiến binh huyện phát động phong trào xây dựng cột cờ Tổ quốc của cựu chiến binh ở 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện…

Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho hay: “Trong tháng 6, Huyện ủy sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Qua đây nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm, cách làm hay ở cơ sở, từ đó tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra”.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, 100% huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Một số địa phương tổ chức được những cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi. Các đơn vị như Sơn Động, Yên Dũng, Trường Chính trị tỉnh… còn mời báo cáo viên từ Trung ương về giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh… còn tổ chức báo công dâng Bác. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên trong việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nội dung của đợt sinh hoạt chính trị lần này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể, đó là quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương; nghiên cứu, thảo luận, kiểm điểm sâu sắc theo 5 nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nội dung quy định về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị…

 Quy hoạch, phát triển TP Bắc Giang văn minh, hiện đại và đảm bảo môi trường sống (Ảnh: PV)

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, địa phương làm tốt thì việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị lần này ở một vài nơi mới chỉ tập trung việc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản; chưa tổ chức được hội thảo, tọa đàm hay sinh hoạt chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, ở đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc thì việc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề một cách bài bản, sâu kỹ, có dấu ấn nổi trội lại càng ít.

Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần là do thời gian gần đây, các địa phương đang tập trung cao cho việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nên không ít cấp ủy, chi bộ nặng về công tác nhân sự mà sao nhãng việc sinh hoạt những nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên định hướng. Đồng chí Nguyễn Duy Hanh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) chia sẻ: “Sau khi đại hội chi bộ và cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố kết thúc, tới đây chi bộ sẽ tập trung cho việc tổ chức các nội dung đợt sinh hoạt chính trị theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên”.

Một số cán bộ, đảng viên nhận định, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về cấp cơ sở có nhiều nội dung mang tính chất vĩ mô. Nếu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan không có sự sáng tạo, hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng cũng như các tổ chức chính trị - xã hội thì sẽ khó triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Các cấp ủy đảng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ở dưới cơ sở, nhất là ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tránh tình trạng làm cho qua. Muốn vậy, cần gắn trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, người đứng đầu với công tác này; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo ra khí thế mới ở mỗi địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, thiết nghĩ, cần tiếp tục tổ chức thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả phù hợp, trong đó tập trung cao vào các ngày lễ lớn, nhất là dịp cuối năm trước khi đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực