Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023

Thứ sáu, 17/11/2023 18:24
(ĐCSVN) - Nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, những tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, định hướng toàn Ngành triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước đã đề ra.
Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Ảnh: M.P) 

Bám sát mục tiêu: “Đẩy mạnh thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công gắn với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, các mục tiêu Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nguồn cho cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội khi được thực hiện; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương”, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Tài chính nêu cao quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân; quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế...

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Bộ Tài chính, toàn ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân tổng chi cân đối NSNN 10 tháng đầu năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 55,3% dự toán, bằng 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 35% (khoảng 104 nghìn tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện. Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Những tháng cuối của năm 2023, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023; Kế hoạch số 28- KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Đảng ủy Bộ chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất. Tiếp tục thực hiện miễn, giãn một số khoản thu cho các đối tượng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế trong tình hình mới; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính – ngân sách nhà nước theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi. Cùng với đó, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế và phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước.

Song song với những định hướng nhiệm vụ giải pháp nêu trên, Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính – ngân sách nhà nước theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực