Huyện Lạc Sơn: kết hợp giữa xây và chống trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng

Thứ ba, 14/11/2023 16:49
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo 35 huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) xác định việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trước hết phải vào cuộc, phải "đả thông” tư tưởng ngay trong địa phương, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình; phải tuyên truyền mạnh mẽ cái cốt lõi "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Cụ thể, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tăng cường tuyên truyền; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Những tháng đầu năm 2023, trên cơ sở nắm bắt dư luận xã hội tại địa bàn, Ban Chỉ đạo 35 nhận thấy, nhân dân trong huyện quan tâm đến vụ việc sai phạm của nguyên lãnh đạo và cán bộ xã Xuất Hóa trong việc quản lý đất đai từ năm 2015 đến nay; vụ khai thác trái phép cây lim xanh tại thị trấn Vụ Bản; việc đóng cửa Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở tỉnh Hòa Bình; tình trạng giảm đơn hàng, nợ lương công nhân của các nhà máy trên địa bàn huyện ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân…

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện Lạc Sơn thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện cũng đã phối hợp các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong huyện thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Các ngành, các lĩnh vực đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH); công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023; công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất tại địa phương, đơn vị… Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trọng điểm đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Trung tâm Chính trị huyện tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó thu hút, định hướng học viên hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cộng tác viên tích cực nắm bắt, sàng lọc các thông tin dư luận xã hội, tham gia viết bài, chia sẻ các thông tin chính thống ở các ngành nghề, lĩnh vực…

Thị trấn Vụ Bản, một trong những khu trung tâm của Lạc Sơn, Hòa Bình (Ảnh: PV) 

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong huyện giúp công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; những thông tin xấu, độc bị đẩy lùi, hạn chế…

Đặc biệt, trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo 35 huyện Lạc Sơn đã kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; yêu cầu các trang mạng xã hội của huyện thực hiện nghiêm các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Chủ động chỉ đạo rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng, lôi kéo, kích động người dân chống đối hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết: Không chỉ tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị báo cáo viên, các hội nghị lồng ghép chuyên đề, việc xây dựng các chuyên trang mạng xã hội có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên theo dõi. Theo đó, huyện đã tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm trong xã hội được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động tăng cường thông tin tích cực, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn trên mọi mặt trận, đặc biệt trên internet, mạng xã hội để thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực