Kho bạc Nhà nước Kiên Giang đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ năm, 09/11/2023 20:45
(ĐCSVN) - Đảng bộ KBNN Kiên Giang đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò trách nhiệm Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đơn vị.
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác triển khai và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các chủ trương của cấp trên về công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” còn chậm so với yêu cầu. Ví dụ như: việc áp dụng thực hiện các mô hình của công chức trong đơn vị chưa được thường xuyên; nhiều đảng viên và công chức trong đơn vị chưa đăng ký tham gia thực hiện gương điển hình “Dân vận khéo”...

Để khắc phục những tồn tại trên, Đảng ủy KBNN Kiên Giang cho rằng, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ chốt; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, những việc làm tốt, nhân rộng những mô hình, gương điển hình tiên tiến. Triển khai kịp thời đến đảng viên và công chức trong đơn vị các văn bản có liên quan đến phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên cơ sở đó, cụ thể hóa bằng hành động thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ KBNN Kiên Giang đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò trách nhiệm Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đơn vị.

Đảng ủy KBNN Kiên Giang cũng sẽ tập trung quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia kiểm tra, giám sát Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền; Chương trình công tác của đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai cho toàn đơn vị quán triệt tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hằng năm KBNN Kiên Giang cũng sẽ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn nội dung thiết thực, có hiệu quả đăng ký và thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đăng ký kịp thời với Đảng ủy cấp trên và tiến hành tổ chức xét công nhận các mô hình đúng theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đơn vị.

Đơn vị sẽ thường xuyên gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị đạt chuẩn văn hóa; công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, phân công trách nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên chủ chốt thực hiện phụ trách các lĩnh vực nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội dung quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ KBNN Kiên Giang cũng phát động đảng viên và công chức tích cực đăng ký tham gia mô hình “Dân vận khéo” của cá nhân tại cấp cơ sở và cấp trên. Định kỳ hằng năm tổng kết xét công nhận các mô hình đã đăng ký, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về các cấp theo quy định, rút ra những kinh nghiệm và đề ra phương hướng chỉ đạo cho những năm tiếp theo./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực