Phát huy kết quả tích cực của các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương

Thứ hai, 13/11/2023 20:37
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả tích cực đạt được của các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương, định kỳ hằng quý thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Đoàn công tác làm việc với địa phương; tổng hợp, rà soát, đề xuất xử lý kiến nghị của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng giữa mỗi quý.
 Đoàn công tác thành viên Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Giang. Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 1086/TTg-QHĐP ngày 10/11/2023 nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 17/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các đồng chí Thành viên Chính phủ đã chủ trì tổ chức đoàn công tác làm việc với các địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Nhiều khó khăn, vướng mắc nhất là 513 kiến nghị cụ thể của địa phương đã được các đồng chí trưởng Đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được của các đoàn công tác và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Định kỳ hàng quý thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Đoàn công tác làm việc với các địa phương đã được phân công; trước ngày 25 của tháng giữa mỗi quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc trong đó xác định rõ kết quả xử lý và trả lời đề xuất, kiến nghị của địa phương tại các buổi làm việc trước, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

Để chuẩn bị cho buổi làm việc với đoàn công tác thiết thực, hiệu quả, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị kỹ báo cáo kinh tế - xã hội, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ khó khăn...

Trên cơ sở báo cáo của các Đoàn công tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, rà soát, đề xuất xử lý kiến nghị của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng giữa mỗi quý./

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực