leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc quận Đống Đa. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa.

Theo báo cáo, đến nay, Đống Đa đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đến 21 phường trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử tới nhân dân trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử…

Quận sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử. Tính đến hết ngày 14/3, 50/50 tổ chức, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nộp biên bản 3 hội nghị giới thiệu người ứng cử HĐND quận, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đối với việc giới thiệu người ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, quận Đống Đa đã hoàn thành công tác giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu.

Phát biểu kết luận tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị quận Đống Đa chủ động các phương án tổ chức bầu cử nếu có phát sinh dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị triển khai Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đúng tiến độ và tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, MTTQ đối với công tác bầu cử để bám sát tiến độ và nắm chắc tình hình ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kết hợp với tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo cử tri tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu có đức, có tài thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân….

Cụ thể, sáng ngày 16/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP), Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đã kiểm tra tại Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ.

Theo báo cáo, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử từ rất sớm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc. Quận đã giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội; tiếp nhận 68 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận.

Quận sẽ bầu 34 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 9 đơn vị bầu cử. 34/34 đơn vị được phân bổ giới thiệu đại biểu HĐND quận đã hoàn thành bước 2 quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026…

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận buổi kiểm tra  tại Thị ủy Sơn Tây.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ chú trọng lựa chọn cán bộ thật sự tâm huyết, trách nhiệm tham gia các tổ bầu cử; thực hiện bầu cử đúng quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Muốn thế, công tác nhân sự phải bám sát các quy định của Đảng, đề cao chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực của các ứng cử viên để bảo đảm thắng lợi cho công tác bầu cử…

* Chiều 16/3, đồng chí Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại Thị ủy Sơn Tây. Theo báo cáo, Thị ủy Sơn Tây đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Thị xã gồm 24 thành viên; chỉ đạo UBND xã thành lập Ủy ban bầu cử cùng cấp; Thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự-an toàn xã hội; Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Đồng thời, thành lập 8 Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đã thống nhất dự kiến của HĐND thị xã bầu 34 đại biểu từ 65 đại biểu ứng cử. Tại cấp xã, bầu 164 đại biểu từ 317 đại biểu ứng cử… Tính đến ngày 20/2/2021, Ủy ban bầu cử thị xã và các xã đã ban hành xong quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình.

Phát biểu kết luận tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai công tác bầu cử theo tiến độ đã đề ra. Trong đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền để vừa đảm bảo đa dạng về nội dung hình thức và có chiều sâu ở cấp cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội thường xuyên, không để phát sinh điểm nóng từ các vấn đề dân sinh, bức xúc. Tiếp tục làm tốt việc lãnh đạo về công tác nhân sự theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ; đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử…

* Cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử TP Nguyễn Doãn Toản dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về nội dung này.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại cuộc làm việc tại huyện Đan Phượng. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Toàn huyện đã tổ chức 22 hội nghị học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo cho 7.136 lượt bí thư chi bộ, trưởng thôn, cụm dân cư… Huyện cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng quy trình, tiến độ. Huyện sẽ bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại 9 đơn vị bầu cử. Số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 430 đại biểu tại 135 đơn vị bầu cử.

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị huyện chú trọng công tác phục vụ, thường xuyên cập nhật báo cáo từ các tiểu ban phục vụ để kịp thời xử lý thông tin. Bên cạnh đó, huyện cần xây dựng kịch bản để trong tình huống dịch COVID-19 bùng phát, cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn huyện được thực hiện an toàn, đúng quy định. Huyện cần phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân để tổ chức cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

* Trước đó, ngày 15/3, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP đã kiểm tra công tác bầu cử tại quận Long Biên.

Qua kiểm tra cho thấy, quận đã ban hành 47 văn bản liên quan; thành lập 4 tiểu ban phục vụ; 8 ban bầu cử tại 8 đơn vị bầu cử để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử tại quận. Làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng thời điểm; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình an ninh trật tự; triển khai các phong trào thi đua; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở,…

Đến ngày 5/3/2021, đã có 50/50 đơn vị tổ chức xong hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận với 62 người được giới thiệu đảm bảo đúng với cơ cấu, thành phần được phân bổ; Ủy ban bầu cử Quận đã tiếp nhận 63/63 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận và giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Đồng thời, ấn định 8 đơn vị bầu cử, bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản lưu ý quận Long Biên tiếp tục chủ động chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, tăng cường tập huấn nghiệp vụ đối với các cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử, cán bộ ở cơ sở. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kết hợp với tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo cử tri tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu có đức, có tài thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân…/.

Tin, ảnh: Nhóm PV