Tăng cường chuyển đổi số trong công tác đảng

Thứ sáu, 10/11/2023 16:28
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chính thức sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng; qua đó, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong tổ chức đảng có tính đặc thù riêng như Đảng bộ Khối.

Chuyển đổi số là một trong những nội dung rất quan trọng cụ thể hóa đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra 3 đột phá trong nhiệm kỳ này. Trong đó, tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mục tiêu đặt ra là, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng một cách toàn diện, ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu trong toàn Đảng bộ, nhằm thúc đẩy toàn diện công tác Đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong Đảng bộ Khối.

Sổ tay đảng viên điện tử và một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên... (Ảnh: TL) 

Việc xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư và thường trực cấp ủy trong Đảng bộ Khối về chuyển đổi số và chuyển đổi số trong công tác Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Đảng bộ Khối...

Sổ tay đảng viên điện tử và một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ, trong điều kiện đại bộ phận tổ chức đảng ở cơ sở thiếu hoặc không có cán bộ chuyên trách, phần đông làm công tác đảng kiêm nhiệm trong khi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị Trung ương đòi hỏi nỗ lực cao, trách nhiệm rất lớn.

Việc đưa vào vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong công tác đảng nói riêng; từng bước đổi mới phương thức quản trị, quản lý cán bộ, đảng viên và sinh hoạt đảng; nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối có các tính năng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Sổ tay đảng viên điện tử có các tính năng và vai trò quan trọng trong công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý, đánh giá đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng và công tác tra cứu, tìm kiếm và sử dụng tài liệu của Đảng trên nền tảng số.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ từng bước tổ chức tập huấn về chế độ vận hành, độ cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử, và vận hành cho các đảng bộ trực thuộc. Đồng thời lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ Khối.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực