Yên Bái: Gắn với chuyển đổi số để triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất

Thứ hai, 19/12/2022 21:32
(ĐCSVN) – Tham gia Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023, tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự và có bài phát phát biểu tham luận tình hình triển khai công tác tư pháp, nhất là những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Chiều 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Toàn cảnh Hội nghị diễn ra tại Hà Nội chiều 19/12 (Ảnh: Bộ Tư pháp) 

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2022, toàn ngành tư pháp đã bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 tại các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và của từng địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, trong năm 2022, một số lĩnh vực công tác của ngành đã đạt kết quả nổi bật như: công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 564 văn bản. Các sở, ngành ở địa phương trình hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành gần 7.500 văn bản.

Chất lượng thẩm định văn bản tiếp tục được nâng cao; tiến độ được đẩy nhanh hơn. Bộ Tư pháp đã thẩm định 283 dự thảo; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 521 dự thảo; các sở tư pháp thẩm định gần 5.000 dự thảo.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn. Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, các ngành, cấp tổ chức nhiều sự kiện tôn vinh giá trị của pháp luật với điểm nhấn là Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo sự lan tỏa tích cực trong việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Đáng chú ý, hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Kết quả thi hành xong về tiền đạt trên 75.000 tỷ đồng, tăng trên 64% so với năm 2021, trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng so với năm 2021. Số tiền thi hành án đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng cũng tăng gần 24% so với năm 2021.

Năm 2023, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ, ngành Tư pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ, ngành Tư pháp đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục tập trung thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phát huy vị trí, vai trò Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Những kết quả trên đã tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương…

Gắn với chuyển đổi số để triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp tại Yên Bái đạt chất lượng, hiệu quả

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác tư pháp, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới; giải pháp thu hút nguồn lực, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự…

 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tham luận tại điểm cầu Yên Bái (Ảnh: Đức Toàn)

Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã nêu rõ về tình hình triển khai công tác tư pháp, nhất là những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2022, tỉnh Yên Bái đã bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp gắn với chuyển đổi số của địa phương để triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật.

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173/173 xã, phường, thị trấn và 1.356/1.356 thôn, bản, tổ dân phố với gần 10.500 thành viên tham gia. Các thôn, tổ dân phố đều thành lập các nhóm Zalo để thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, trong đó đã thực sự phát huy tác dụng trong công tác phòng, chống dịch vừa qua. Tỉnh đã đầu tư trang thiết bị để kết nối phần mềm giữa cơ quan tư pháp, cơ quan công an và trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nhằm tra cứu hồ sơ, cấp lý lịch tư pháp cho người dân.

Đặc biệt, với việc xác định "Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp, với đặc thù trên 50% dân số là đồng bào dân tộc, tỉnh Yên Bái đã tập trung kiện toàn đội ngũ già làng, trưởng bản, những người có uy tín để hỗ trợ và làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo, triển khai thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn lấy đối tượng người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác là mục tiêu phục vụ, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Kết quả, năm 2022, công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng cao, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý 518 vụ việc bằng hình thức tham gia tố tụng, tăng 172 vụ việc so với năm 2021.

Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cũng được nâng lên, nhiều vụ việc được đánh giá là thành công, có hiệu quả cao. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ; nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân cũng được nâng lên; hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2023 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp như: sớm triển khai tái cấu trúc, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hoàn thiện phần mềm để sớm triển khai các dịch vụ công thiết yếu tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; sớm có văn bản triển khai nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đề nghị cần có Đề án triển khai cụ thể nội dung này; trên cơ sở kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn (như nghiên cứu mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý...); xây dựng Đề án phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Có định hướng phát triển đối với các trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước ở địa phương tương xứng với vị trí của một đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thiết yếu./.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực