(ĐCSVN)Tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài khoảng 3.041 km, bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 129/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam. Theo Quy hoạch này, tuyến đường bộ ven biển bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với chiều dài khoảng 3.041 km.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển được chia làm 2 giai đoạn, với tổng nhu cầu vốn cần bổ sung đầu tư các đoạn tuyến đường bộ ven biển dự kiến là 28.132,31 tỷ đồng. Giai đoạn từ nay đến 2020, sẽ xây dựng mới và nâng cấp cải tạo khoảng 892 km. Giai đoạn này sẽ được đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, sẽ xây dựng mới và nâng cấp cải tạo khoảng 1.058 km, số vốn đầu tư cho giai đoạn này khoảng hơn 12.119 tỷ đồng. Tổng quỹ đất cần bổ sung cho việc xây dựng tuyến đường bộ ven biển khoảng 5.900 ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp ước tính gần 334 ha).

Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được xây dựng trên quan điểm: tuyến đường bộ ven biển là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Tuyến đường bộ ven biển không phải là một trục dọc quốc gia, chưa liên tục tại các cửa sông lớn. Quy mô của tuyến đường bộ ven biển phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đoạn và không nhất thiết phải đồng nhất trên toàn tuyến. Tuyến đường bộ ven biển có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực...