Quyết tâm thực hiện các giải pháp đưa Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025

Thứ sáu, 16/09/2022 20:58
(ĐCSVN) – Kết quả, qua đánh giá sơ bộ, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn thị xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay, Việt Yên có 4 tiêu chuẩn về diện tích, dân số, đô thị loại IV, cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH đã đạt…
Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Chiều 16/9, tại UBND huyện Việt Yên, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 tổ chức hội nghị. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ và UBND huyện Việt Yên.

Thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025, Huyện uỷ, UBND huyện Việt Yên xây dựng, ban hành các chủ trương, đề án, kế hoạch thực hiện cụ thể Nghị quyết số 162; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về nội dung, tinh thần Nghị quyết bằng nhiều hình thức.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được tăng cường. Huyện đã triển khai lập quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Việt Yên đến năm 2035 để phù hợp với quy hoạch của tỉnh; tập trung theo hướng đô thị nén (đô thị nhỏ), tạo tiền đề phát triển kinh tế đô thị.

Quan tâm bố trí quỹ đất tối ưu cho công trình công cộng, hạ tầng xã hội, phát triển đô thị. Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt; rà soát, cập nhật, điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch cùng cấp và quy hoạch cấp trên, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của huyện.

Công tác huy động, sử dụng các nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT-XH, đô thị; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đô thị; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội và xây dựng văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng, an ninh… được quan  tâm.

Kết quả, qua đánh giá sơ bộ, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn thị xã theo Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay, Việt Yên có 4 tiêu chuẩn về diện tích, dân số, đô thị loại IV, cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH đã đạt. Trong đó, tiêu chuẩn đô thị loại IV hoàn thành năm 2021 (sớm 1 năm so với kế hoạch của tỉnh và huyện, sớm 4 năm so với kế hoạch phân loại đô thị quốc gia).

Tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên gồm 153 tiêu chí cơ bản đã đạt 125 tiêu chí, còn 28 tiêu chí chưa đạt (chủ yếu là tỷ lệ cân đối thu, chi ngân sách và tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tối thiểu 15% của 9 xã dự kiến nội thị).

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên nêu rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 162; đề ra phương hướng, mục tiêu thực hiện Nghị quyết xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 như: Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ, các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt theo yêu cầu đề ra; quan tâm giải phóng mặt bằng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; hiệu lực, hiệu quả điều hành, kỷ luật, kỷ cương trong thu - chi ngân sách và đầu tư công; đẩy mạnh phát triển đô thị theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Theo đó, huyện đưa ra 16 nội dung đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn địa phương tháo gỡ, tạo điều kiện thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, chủ yếu là: Bổ sung đủ chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là các dự án bảo đảm tiêu chí đô thị; cho chủ trương về việc ban hành cơ chế đặc thù xây dựng thị xã Việt Yên theo Nghị quyết số 162-NQ/TU; chấp thuận thời gian hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Việt Yên xong trong quý I/2023; hỗ trợ UBND huyện Việt Yên trong việc lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Việt Yên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có chỉ đạo về chủ trương, cơ chế, chính sách để quản lý sự phát triển đô thị, nhất là việc huy động và bố trí nguồn lực cho việc duy trì, bảo dưỡng các khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư…

Nhiều nội dung huyện đề nghị đã được các sở, ngành như: Kế hoạch - Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ… giải đáp, hướng dẫn, làm rõ.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Đồng chí Lê Ô Pích cho rằng để đạt mục tiêu xây dựng thị xã Việt Yên, huyện cần bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra, những khó khăn, vướng mắc cụ thể, xác định rõ nội dung, tiêu chí nào là trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện. Đồng thời phải quan tâm xây dựng cơ chế, kế hoạch thực hiện sát thực, cụ thể đối với từng tiêu chí. Tiêu chí nào cần làm trước thì tổ chức làm trước, tiêu chí nào chưa quan trọng có thể làm sau, không nên thực hiện dàn trải.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Việt Yên đã đạt được. Các sở, ngành tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ, giúp đỡ huyện.

Đồng chí nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đề ra, huyện cần xác định đây là công việc lâu dài, khi thành thị xã rồi vẫn phải tiếp tục xây dựng để ngày càng hoàn thiện. Đây là nhiệm vụ chiến lược với khối lượng công việc lớn không thể ngày một, ngày hai thực hiện được hết. Trong điều kiện thời gian, nguồn lực có hạn phải xác định việc được công nhận thị xã là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trước.

Vì vậy, sau hội nghị này, huyện cần lựa chọn, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn tất các điều kiện cơ bản; xây dựng đề án để được công nhận là thị xã Việt Yên. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, trước hết là quy hoạch điều chỉnh sau đến quy hoạch phân khu. Tập trung thực hiện 28 tiêu chí còn thiếu của phường. Đầu tư thực hiện các công trình đô thị điểm nhấn như công viên trung tâm, nhà thi đấu, hệ thống nhà cao tầng…

Chú trọng tuyên truyền để cán bộ, người dân nhận thức được tầm quan trọng khi huyện được lên thị xã, tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng thị xã. Các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ huyện làm tốt các phần việc, nội dung liên quan lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, công tác chỉnh trang đô thị; thống kê, phân loại, dự kiến đặt tên các tuyến đường cũng phải được tiến hành, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đưa Việt Yên lên thị xã./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực