Những người giữ gìn văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

Thứ tư, 25/10/2023 22:44
(ĐCSVN) - Tỉnh Hòa Bình với hơn 74% là đồng bào dân tộc thiểu số đang có 786 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đời sống văn hóa đội ngũ những nghệ nhân, người có uy tín vẫn lưu giữ được những nét cơ bản trong phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc mình

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS và luôn nhất quán khẳng định, văn hóa các DTTS là một bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cả nước đã chung tay, góp sức vận động con cháu, nhân dân tích cực giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc qua đó đã được bảo tồn và phát huy.

leftcenterrightdel
Người có uy tín Bàn Văn Minh (ở giữa) trong một lần đi vận động người dân  

Đã 10 năm nay, ông Bàn Sinh Lương, phường Thống Nhất, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình được bầu là người có uy tín, nhiều năm qua ông đã tuyên truyền để người dân thực hiện hương ước, quy ước trong xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ được tình trạng tảo hôn, vận động nhân dân hiến được 2000 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, cùng bà con giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Ông Lương chia sẻ: Mình vừa là người có uy tín vừa là người đứng đầu cả họ nên mình phải tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ được tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghi lễ của dân tộc Dao, còn các lễ cúng tổ tiên mình vẫn duy trì nhưng theo nếp sống văn hóa mới để phù hợp hơn đời sống bây giờ.

Ông La Văn Bộ, người dân phường Thống Nhất, TP. Hòa Bình nói: Được kế thừa từ đời ông nội nên ông Lương đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, để bảo tồn được văn hóa của dân tộc thì ông đã đóng góp nhiều cho công việc này qua đó đã mang  mang lại tinh thần cho đồng bào nơi đây rất là cao.

Khẳng định vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình thì đánh giá: Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Thảo cho biết thêm, người có uy tín của tỉnh đã tham gia cùng các ngành, các cấp địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, vận động đồng bào ổn định đời sống... Bằng hành động và việc làm của mình, người có uy tín của tỉnh Hòa Bình đã là những tấm gương sáng trong việc tích cực vận động, giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vận động đồng bào xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa; giữ gìn, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục, đặc biệt trong thực hiện việc cưới, việc tang của các dân tộc.

leftcenterrightdel
Một lễ hội văn hóa của đồng bào dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Bằng tri thức bản địa và kinh nghiệm sống, người có uy tín góp phần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, gìn giữ những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội truyền thống để văn hóa dân tộc trường tồn với thời gian./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực