Chương trình 135 và các chương trình, dự án giảm nghèo
Đổi thay ở xã bên dòng Thu Bồn

Đổi thay ở xã bên dòng Thu Bồn

(ĐCSVN) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực và phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng của Nhân dân mà kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Duy Trung đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.
Bạc Liêu Nhiều khởi sắc trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Bạc Liêu: Nhiều khởi sắc trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) - Những năm qua, Bạc Liêu lồng ghép chương trình mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội với các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất,...
Vàng Thị Cầu, nữ đảng viên người Mông giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo
Vàng Thị Cầu, nữ đảng viên người Mông giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo iconvideo
(ĐCSVN) - “Phụ nữ có việc làm, có thu nhập là có sự bình đẳng và được tôn trọng, yêu thương”. Đó là khẳng định của chị Vàng Thị Cầu, người dân tộc...
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ...
[INFOGRAPHIC] Dân số Việt Nam qua 5 lần tổng điều tra dân số
Phát triển chè Shan tuyết thành cây xóa đói giảm nghèo