Đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS

Thứ hai, 26/12/2022 17:45
(ĐCSVN) - Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” với mục tiêu chung là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
BàTrần Thị Nhị Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT) phát biểu tại Hội nghị.  

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế  - Bộ TT&TT cho biết, trong Chương trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể của Dự án là biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TT&TT) .

Theo đó, Chương trình với mục tiêu chung là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Trong Chương trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Do đó, nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể của Dự án là biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị này.

Tại Hội nghị, các phóng viên đã được giới thiệu 2 chuyên đề gồm: Một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT cũng đã trình bày về một số chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Ông cho biết: “Thông tin là một trong sáu dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều đó là việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin. Một số chính sách chủ yếu hỗ trợ tiếp cận thông tin đó là cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ hoạt động báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025” …

Được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 được thực hiện trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc vùng đồng  bào DTTS và miền núi. Đối tượng chính hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người DTTS Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.  

Chương trình gồm 10 Dự án thành phần với nhiều mục tiêu khác nhau. Trong số đó, một trong những dự án được quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện là truyền thông, tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực