Trong hai ngày 14 - 15/7, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học” với sự tham dự của hơn 160 cán bộ lãnh đạo và quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến từ các trường đại học và cao đẳng, các tổ chức giáo dục trong khu vực và nhiều nước trên thế giới.

Hội thảo tập trung vào 5 chủ đề: ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy và học; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới quản lý giáo dục phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; phân quyền và đổi mới trong quản lý trường học.

TS Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, tính đến tháng 1/2011 Việt Nam có 414 trường giáo dục, đào tạo, trong đó gồm 188 trường đại học và 226 trường cao đẳng. Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm Việt Nam đào tạo 650 tiến sĩ trong nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng trường đại học nghiên cứu và tập trung hợp tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, nhất là các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

TS Nguyễn Khắc Hùng, Phó hiệu trưởng Đại học Sài Gòn cho biết: Để nền giáo dục Việt Nam phát triển đồng bộ với trình độ giáo dục tiên tiến của thế giới, khâu cốt lõi vẫn là đổi mới chương trình đào tạo, trong đó đổi mới nội dung môn học và phương pháp giảng dạy phải được song hành với nhau.

Bên cạnh những phân tích chuyên sâu về phương pháp dạy và học bậc đại học tại Việt Nam, hội thảo cũng nhận được những chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia nước ngoài về những mô hình giảng dạy hiệu quả như: Sử dụng bản đồ minh họa làm công cụ giảng dạy tại các trường đại học Nhật Bản; Ứng dụng công nghệ của Wikis cá nhân trong giáo dục đại học; Sự đa dạng của giáo dục đại học tư thục tại Macau; Chương trình ERASMUS: Kinh nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ…/.