Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa

Thứ ba, 02/07/2024 11:44
(ĐCSVN) - Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 26 dự án với tổng diện tích 20,5ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 9 dự án với tổng diện tích 57ha; điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 17 dự án; bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 802,44ha...
Quang cảnh Kỳ họp sáng 2/7. 

Ngày 2/7, tại Kỳ họp lần thứ 17, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, TP Hà Nội điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án thu hồi đất đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 (điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/3/2024) của HĐND TP như sau: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 26 dự án với tổng diện tích 20,5ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 9 dự án với tổng diện tích 57ha; điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 17 dự án; bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 802,44ha; bổ sung danh mục 25 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích 38,93ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2024 của HĐND TP, các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn.

Theo đó, đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Hà Nội điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 6,67% đến 8%; tại các huyện từ 7,48% đến 9,09%. Đối với đất thương mại dịch vụ, thành phố điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 9,68% đến 11,11%; tại các huyện từ 12% đến 13,64%. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp và hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp K = 1,0.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng tại các quận, huyện từ 7,14% đến 10%. HĐND TP cũng thông qua điều chỉnh mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 áp dụng tại 5 khu vực trên địa bàn thành phố và được điều chỉnh tăng so với mức hệ số đã ban hành cho năm 2024, cụ thể tại các quận tăng từ 8,33% đến 11,54%; tại các huyện tăng từ 15,91% đến 17,5%.../.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực