Bài 2 Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế

Bài 2: Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế

(ĐCSVN) – Hoạt động của cảng biển phản ánh khá rõ nét bức tranh kinh tế của Việt Nam và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển và hội nhập quốc tế.
Quảng bá sâu rộng na Chi Lăng và sản phẩm OCOP Lạng Sơn 2021
Quảng bá sâu rộng na Chi Lăng và sản phẩm OCOP Lạng Sơn 2021
(ĐCSVN) – Trong vài năm trở lại đây, thương hiệu na Chi Lăng và một số sản phẩm OCOP đặc thù của Lạng Sơn đã được đông đảo người tiêu dùng trong và...
Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn Sẵn sàng tiến hành khảo sát địa chất ngoài khơi
Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn: Sẵn sàng tiến hành khảo sát địa chất ngoài khơi
(ĐCSVN) – Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Điện gió La Gan, đơn vị phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3,5 GW thuộc...
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững
(ĐCSVN) – Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi chúng ta kiên định “mục tiêu kép”, Việt Nam vẫn cần thúc đẩy các cải cách đủ sâu rộng để phục hồi tăng...