Bình Dương: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan

Thứ hai, 20/11/2023 16:56
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương luôn là đơn vị triển khai đi đầu trong ngành hải quan về công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan. Trong đó, công tác chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu mà Cục Hải quan Bình Dương đang cùng với toàn ngành Hải quan đã và đang quyết tâm triển khai.

 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container di động.
(Ảnh:  Cục Hải quan Bình Dương)

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho  cộng đồng doanh nghiệp. Quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Cùng với đó, đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định 24/7; phối hợp Tổng cục Hải quan hỗ trợ các đơn vị xử lý kịp thời các lỗi phát sinh trên hệ thống VNACCS/VCIS và các phần mềm vệ tinh trong thời gian nhanh nhất; triển khai sao lưu dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin đột xuất, định kỳ nhằm đảm bảo phục hồi hệ thống trong thời gian nhanh nhất trong trường hợp có phát sinh sự cố.

Vận hành ổn định các ứng dụng nội bộ; triển khai, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin  do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tự phát triển để đáp ứng yêu cầu thống kê, báo cáo phục vụ công tác phân tích, chỉ đạo, quản lý điều hành (Ứng dụng Quản lý công việc, Ứng dụng thống kê tờ khai VNACCS, Ứng dụng SQL Analysic phục vụ công tác đánh giá tình hình xuất khẩu, nhập khẩu). Chủ động, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, tuyên truyền, thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương dựa trên chủ trương, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa: 03 máy soi container di động, Seal định vị điện tử, tem điện tử, camera giám sát lắp tại các địa điểm kiểm tra, giám sát trong địa bàn hoạt động và camera giám sát hàng hóa không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hàng năm của Chính phủ về “những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, và dự toán ngân sách nhà nước” và “những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Tập trung phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao năm 2023. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm quyết tâm hoàn thành cao nhất có thể chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao.  Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường chống thất thu thuế qua công tác kiểm tra danh mục miễn thuế, công tác miễn giảm hoàn thuế, công tác kiểm tra sau hoàn, công tác trị giá, mã số, thuế suất, công tác chống chuyển giá và chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng.

Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh theo tinh thần của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ”; thực hiện “học tập nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và Chuyên đề năm 2023.

Chuyển đổi số giúp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương luôn là đơn vị triển khai đi đầu trong ngành hải quan về công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan. Trong đó, công tác chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu mà Cục Hải quan Bình Dương đang cùng với toàn ngành Hải quan đã và đang quyết tâm triển khai thực hiện.

Năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương được giao dự toán thu ngân sách nhà nước) là 20.200 tỷ đồng theo Quyết định số 2572/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đây là chỉ tiêu cao nhất được giao từ trước đến nay) nên ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương triển khai quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách, chống thất thu, phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đến từng chi Cục. Kết quả thu nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 26/9/2023: 11.600 tỷ đồng, đạt 57,43% chỉ tiêu dự toán giảm, 23,18% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác chuyển đổi số trong thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan:  Cục Hải quan Bình Dương đã tham gia hoàn thiện hệ thống quy trình thủ tục theo hướng số hóa, ứng dụng tối đa công nghệ hiện đại của cuộc CM 4.0 đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan số. Tham gia xây dựng Đề án tái thiết hệ thống công nghệ thông tin hải quan và xây dựng hải quan số thống nhất với kiến trúc chính phủ điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung kết nối với các trang thiết bị thông minh nhận dạng hình ảnh và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong giai đoạn 2021- 2025 của Tổng cục Hải quan. Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ 4.0, trang thiết bị hiện đại phục vụ thực hiện mô hình hải quan số. Trong đó, Cục Hải quan Bình Dương đã trang bị đưa vào hoạt động máy soi container di động thứ 3 tại địa điểm soi chiếu ICD TBS để thực hiện công tác soi chiếu hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa. Đến nay, 3 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Chi cục Hải quan Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp, Chi cục Hải quan ICD Tân Cảng - Sóng Thần và ICD TBS - Tân Vạn đã soi chiếu được gần 5.000 container của gần 3.000 tờ khai.

Tham gia góp ý về kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, hàng hóa chuyển phát nhanh của công ty CP Tân Cảng Express tại ICD Tân Cảng – Sóng Thần góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hình thành trong tâm Logistics của vùng, khu vực.

Cục Hải quan Bình Dương đã khai thác hiệu quả Hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan như: Duy trì vận hành thông suốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS và các chương trình vệ tinh nghiệp vụ hải quan về quản lý thuế, nộp thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Cục Hải quan tỉnh đã cơ bản chuyển đổi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan chuyển đổi sang dữ liệu điện tử, nghiêm cấm công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp các chứng từ ngoài quy định. Vận hành tốt chương trình giám sát hải quan tự động VASSCM đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các kho, bãi, cảng mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng chủ động trong thực hiện kế hoạch khai thác, tăng lưu lượng hàng xuất nhập khẩu.

Trong tháng 04/2023, triển khai số hóa công tác nội ngành về công tác kế toán nội bộ thông quan triển khai số hóa dữ liệu kế toán và vân hành hệ thống phần mềm kế toán nội bộ ngành hải quan. Một trong những đột phá là ngành hải quan triển khai hệ thống thông quan tự động tại 100% chi cục. Cùng với đó là triển khai cổng thanh toán điện tử; quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng...; kết nối thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công qua cơ chế “một cửa quốc gia”, “một cửa ASEAN”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan.

Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan nhanh chóng hàng hóa, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử, tiếp cận kênh thông tin về xuất khẩu nhằm tìm kiếm thị trường mới, tích cực tổ chức các hội nghị đối thoại để trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nhờ những giải pháp cụ thể trên đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện”. Các chi cục hải quan trong tỉnh luôn nắm sát tình hình doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức quản lý linh hoạt, thuận tiện  đã giúp doanh nghiệp  có thể thực hiện nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Trần Hiệu, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, cho biết nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Hải quan Bình Dương đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó, các đơn vị thực hiện kịp thời những giải pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi, an toàn. Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực