Nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng

Thứ tư, 31/05/2023 16:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, dự thảo lần 3 Thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những sửa đổi tích cực, có tính liên hoàn, xử lý vấn đề phát sinh, khắc phục được những tồn tại, quy định rõ các phương thức triển khai sản xuất quốc phòng.

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo lần 3 về xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở sản xuất quốc phòng nòng cốt.

 Quang cảnh Hội nghị

Sau hai lần xây dựng, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tiếp thu, tổng hợp dự thảo lần 3 Thông tư thay thế Thông tư 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở sản xuất quốc phòng nòng cốt.

Dự thảo Thông tư mới kế thừa nội dung quy định về sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở quốc phòng nòng cốt còn phù hợp; trong đó, làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng về phương thức triển khai sản xuất quốc phòng, yếu tố đảm bảo cho sản xuất quốc phòng, điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc quản lý, triển khai hoạt động sản xuất quốc phòng bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trong quản lý các cơ sở sản xuất quốc phòng thuộc quyền đối với việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn sản xuất quốc phòng.

 Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, dự thảo lần 3 Thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những sửa đổi tích cực, có tính liên hoàn, xử lý vấn đề phát sinh, khắc phục được những tồn tại, quy định rõ các phương thức triển khai sản xuất quốc phòng và nội dung, chương trình được tiến hành, trường hợp áp dụng tương ứng đối với mỗi phương thức; bảo đảm duy trì và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cơ quan chủ trì soạn thảo Thông tư thay thế tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề nghị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chức năng, nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, hoàn chỉnh Thông tư thay thế thông tư 132, bảo đảm xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đúng tiến độ, thời gian trình Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thông qua./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực