Bình Dương nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, 29/03/2023 20:46
(ĐCSVN) - Việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Bình Dương nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị

Chiều 28/3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 112 điểm cầu cấp xã và tương đương với 14.391 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II trình bày nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: "Về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở". Trong đó, nêu lên những nội dung cơ bản, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII) xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác…

Cũng tại Hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2023 đồng thời với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Sau Hội nghị này, cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 và các văn bản có liên quan trước 15/4/2023. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, chi bộ xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, "làm theo Bác" và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm./.

 

 

Tin, ảnh: Phương Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực