Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài

Thứ năm, 15/09/2022 15:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan Trung ương, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2026.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan Trung ương, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối.

Thông qua hoạt động phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 gồm các nội dung: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng bộ Khối; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối; mỗi đảng viên của Đảng bộ Khối phấn đấu thành “Công dân học tập” theo Kết luận số 49-KL/TW.

Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; coi đây là giải pháp đổi mới công tác đảng trong sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ Khối.

Vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng  bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, học tập suốt đời.

Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, công tác xây dựng Đảng./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực