Đồng Tháp: Giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác

Thứ tư, 30/11/2022 15:00
(ĐCSVN) - Góp phần giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường tiểu học, THCS và THPT.
 Việc đa dạng các hoạt động cho học sinh gắn với lồng ghép các câu chuyện kể về tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Tường Vy)

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã chú trọng chọn những nội dung đột phá phù hợp để thực hiện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Định kỳ, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, các kiến nghị đều được cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan trao đổi giải trình, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trong đó, chú trọng chọn những nội dung đột phá phù hợp để thực hiện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Định kỳ, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, các kiến nghị đều được cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan trao đổi giải trình, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị huyện và tích hợp giảng dạy trong các trường học phổ thông theo hướng dẫn của tỉnh. Các trường khối Tiểu học, giáo viên lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh; tổ chức kể mẫu chuyện về Bác; giới thiệu gương tiêu biểu, điển hình trong học sinh tại các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần.

Đối với các trường THCS, THPT tiếp tục thực hiện dạy học tích hợp nội dung giáo dục vào các môn học từ năm học 2017 - 2018. Theo đó, nội dung tích hợp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được lồng ghép giảng dạy vào các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ. Nội dung tích hợp, các trường chủ yếu bám vào tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp và được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo kế hoạch của các trường và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, Trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt nền nếp, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên. Đặc biệt chú trọng giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác cho các em học sinh.

Cụ thể, Nhà trường triển khai việc học tập Chỉ thị 05, học và làm theo lời Bác cho các em học sinh thông qua các cuộc thi như: Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, pháp luật, cuộc thi tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi Tự hào Việt Nam và các cuộc thi về an toàn giao thông... Đây là các cuộc thi được nhà trường quan tâm nhằm để phát triển cho các em học sinh các kiến thức xã hội, về tư tưởng, về đạo đức.

Cùng với đó, hằng năm, Đoàn trường THPT Đốc Binh Kiều đều cho các em học sinh đăng ký học và làm theo gương Bác. Trong các tiêu chí, chú trọng những nội dung về thực hiện nội quy, tham gia các phong trào, phấn đấu đạt học lực tốt. Cuối năm, các chi đoàn sẽ đánh giá và Đoàn trường xem xét biểu dương, khen thưởng những em đạt thành tích tốt./.

Tường Vy (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực