Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức,
 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (Ảnh: TH)

Đa dạng, phong phú những cách làm hay

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng, đặc biệt trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Từ đó, nhiều mô mình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai học và làm theo Bác đã được thực hiện và nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Tại huyện Ứng Hòa, huyện đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với các phong trào thi đua, các Cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Ứng Hòa tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”; Công an huyện với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn được gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Huyện ủy, UBND huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị; xử lý vi phạm về môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Trong quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch của cá nhân, quận Thanh Xuân đã nhận thức và xác định việc làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với các Kế hoạch của Quận ủy về tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án công tác của Thành ủy và Quận ủy (giai đoạn 2016 - 2020) trong từng năm, các trọng tâm công tác như: Kỷ cương hành chính, trật tự và văn minh đô thị... Chú trọng mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, đồng nghiệp nơi công tác, phong cách làm việc hướng mạnh về cơ sở. Xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị, phù hợp với đặc điểm đối tượng...

Quận ủy Nam Từ Liêm triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi” với tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân.Tại huyện Phúc Thọ, đã xây dựng trang media trực tuyến về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Tại quận Cầu Giấy, để xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, một số tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai tốt việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, như giám sát các chuyên đề quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, tăng cường xuống cơ sở để kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân… Quận ủy Long Biên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch cá nhân của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát…

Với những kết quả đạt được trong hai năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô.

Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu

Bên cạnh kết quả tích cực trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng thẳng thắn nhận định, một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên; chưa thực sự coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Có đơn vị cơ sở tổ chức triển khai thiếu chiều sâu, ít hiệu quả. Chưa có sự đột phá, sáng tạo như mong muốn. Đáng chú ý một số quận, huyện chưa thật sự quan tâm coi việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài, chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản… gây bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, việc phát hiện các nhân tố điển hình, các mô hình sáng tạo chưa nhiều, chưa thực sự thuyết phục. “Những tấm gương tiêu biểu thường rơi vào khu vực đoàn thể, cán bộ hưu trí, còn cán bộ đương chức rất hiếm hoi. Trong khi đó, chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2018 liên quan đến phong cách, trách nhiệm người đứng đầu. Thời gian tới, cần phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, đặc biệt là những tấm gương điển hình của cán bộ khối chính quyền đương chức” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết.

Chỉ rõ tình trạng một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tính nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có nơi chưa cao, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương cũng như xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đồng chí nhấn mạnh. Đặc biệt làm tốt việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp; đồng thời vận dụng hiệu quả Chỉ thị 05 vào cuộc sống và công việc chuyên môn.

Lãnh đạo Quận ủy Ba Đình trao thưởng cho các tập thể sau 2 năm thực hiện tốt
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh:TH)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu… Việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn những việc làm phù hợp, vị trí công tác, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng được chú trọng…

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện các địa phương, đơn vị cơ sở cũng đang đề ra những mục tiêu, công việc cụ thể để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu.

Tại Quận ủy Ba Đình, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết, thời gian tới, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội triển khai có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Lựa  chọn những việc cần thiết, đang bức xúc, hoặc những việc mà người dân đặc biệt quan tâm để tập trung và quyết liệt tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Còn Quận ủy Long Biên tập trung tuyên truyền kết quả đạt được, các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng toàn quận. Đồng thời, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng hàng năm gắn với giải quyết các vấn đề dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm bức xúc. Tăng cường khảo sát, giao ban chuyên đề để đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai phát huy vai trò của người đứng đầu.

Các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội đều đề ra quyết tâm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác…/.

Thu Hà