Nghệ An: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tới gần 7.000 cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 11/08/2022 21:43
(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định, việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Ngày 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được trực tuyến đến 183 điểm cầu với gần 7.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

leftcenterrightdel
Quang cảnh tại điểm cầu Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh. (Ảnh: Thanh Lê)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đã trở thành kim chỉ nam cho Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng ở mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng. Việc học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu học và làm theo Bác là phải thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng; luôn luôn nêu gương, thực hành tác phong dân chủ, nói đi đôi với làm; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; luôn gắn bó với nhân dân, phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi cũng đề nghị tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn liền với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tư cách, trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt là đảng viên lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách của Bác.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cũng truyền đạt những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.

BN (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực