Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 được trao Giấy chứng nhận vì
đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. (Ảnh: HM)
 
Ngày 8/6, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tới đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên với nhiều đổi mới về nội dung, chương trình học và hình thức tổ chức. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng gắn với các chương trình, đề án cụ thể, thiết thực. 

10 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp; cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất, để cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng. Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội là đơn vị tiên phong, tích cực triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố tới tất cả các cơ sở Đoàn-Hội-Đội, gắn các chủ trương công tác với các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi thủ đô.

Qua 2 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi sâu vào đời sống thanh niên, lan toả, thẩm thấu đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Giáo dục thế hệ trẻ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động của cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi Thủ đô; tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm, ứng xử, văn hóa của bộ phận lớn thanh thiếu nhi có chuyển biến tích cực…

Có thể khẳng định, sau 2 năm  thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi sâu vào đời sống thanh niên, lan toả, thẩm thấu đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Giáo dục thế hệ trẻ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động của cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi Thủ đô; tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm, ứng xử, văn hóa của bộ phận lớn thanh thiếu nhi có chuyển biến tích cực…Từ việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, các công trình phần việc thanh niên điển hình, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, là những hạt nhân lan tỏa, nhân rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.  


Tuyên dương 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018. (Ảnh: HM)

Để ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các tập thể, gương thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, Thành đoàn Hà Nội đã trao bằng khen cho 25 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TƯ, 11 mô hình tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TƯ và tuyên dương 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên công nhân vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thanh niên công an giao thông anh dũng cứu 5 người dân trong đám cháy thoát khỏi tử thần, thanh niên tham gia khởi nghiệp và bước đầu có những thành công   

Trước đó, 60 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm 2018, đại diện cho những đoàn viên, thanh niên ưu tú Thủ đô vào dâng hương và báo công dâng Bác tại nhà H67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, để ghi nhận và biểu dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các đại biểu Trung ương, Thành phố trao Giấy chứng nhận cho 60 thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.../.

Hoàng Mẫn