Cà Mau chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ sáu, 12/08/2022 11:11
(ĐCSVN) - Để thực hiện tốt công tác dân vận, tỉnh Cà Mau đã kịp thời triển khai, quán triệt chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
leftcenterrightdel
Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022.
Nguồn ảnh: camau.gov.vn

Theo đó, Nghị quyết nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về công tác dân vận trong tình hình mới. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chú trọng đúng mức công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao vai trò tham mưu thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Cụ thể, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh phải trực tiếp làm công tác dân vận. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực sự là công bộc của nhân dân. Công tác dân vận cần phải được triển khai, thực hiện nghiêm túc theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mọi quan điểm, chủ trương của cấp ủy, cơ chế, chính sách của chính quyền phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng thời nhấn mạnh, công tác dân vận cần thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực gắn liền với nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện tốt mục tiêu cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan trong hệ thống chính trị; khơi dậy mạnh mẽ ý thức tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững./.

Thùy Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực