Đăk Nông: Bám sát Nghị quyết số 18 để đổi mới, tinh gọn bộ máy, biên chế

Thứ sáu, 29/07/2022 16:20
(ĐCSVN) – Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ở các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Đăk Nông cơ bản được sự đồng thuận, thống nhất cao của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức.
leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. Nguồn ảnh: Báo Đăk Nông 

Ngày 28/7, Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18).

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết số 18 để chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cũng như cụ thể hóa, ban hành chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được sự đồng thuận, thống nhất cao của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản triển khai và cơ bản thực hiện được các nội dung công việc được đề ra tại Chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đem lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, cơ bản đã thực hiện xong việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Toàn tỉnh, sắp xếp giảm 82 phòng và tương đương, 125 lãnh đạo cấp phòng và 31 biên chế đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh; giảm được 35 phòng, 78 lãnh đạo cấp phòng trong các chi cục, ban thuộc các cơ quan, đơn vị; thực hiện hợp nhất, sắp xếp giảm được 85 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 174 lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Đắk Nông đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối được triển khai thực hiện thí điểm. Đến nay, toàn tỉnh giảm 76 thôn, tổ dân chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; giảm 245 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và giảm 6.905 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nghị quyết mới tập trung vào những vấn đề đã rõ, chưa mạnh dạn thực hiện các mô hình thí điểm; thực hiện một số chủ trương thí điểm vẫn còn hạn chế và quá trình thực hiện có một số mô hình đến nay đã dừng, không thực hiện. Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố thực hiện còn chậm; khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước… chưa thật sự có nhiều chuyển biến rõ nét. Quá trình tổ chức thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc do còn có sự chồng chéo giữa các quy định của Trung ương hoặc chưa kịp thời có văn bản, hướng dẫn thực hiện nên hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18 tỉnh Đắk Nông kiến nghị với Trung ương về một số nội dung. Cụ thể, Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh chủ trương thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh (do trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ với khối các cơ quan khác,…).

Số lượng cấp phó các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nghiên cứu, điều chỉnh để đồng bộ, thống nhất với số lượng cấp phó các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

Đề án xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và trình độ đảm bảo theo quy định sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp cần xem xét tính đặc thù của từng ngành, từng địa phương để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, tránh tình trạng cào bằng như hiện nay dẫn đến một số ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung ương ban hành quy định việc liên thông giữa công chức cấp xã với công chức cấp huyện, cấp tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong việc luân chuyển tạo nguồn cán bộ giữa các cấp./.

Hoàng Lan (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực