leftcenterrightdel

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ảnh: Hoàng Biên. 

Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII phải tập trung vào những vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm, nhất là những nội dung mới, nhiệm vụ mới và gắn chặt với thực tiễn của từng địa phương trong tỉnh; đồng thời, lưu ý cấp ủy các cấp không tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết lồng ghép với hội nghị Ban Chấp hành và phải đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò trong tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy cấp huyện mở rộng đối tượng học tập để Nghị quyết có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Cùng với đó, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên báo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh một cách hiệu quả, thường xuyên, liên tục...

Theo kế hoạch, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng hình thức trực tiếp ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở, chi bộ. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 12/2020./.

HB (th)