Lâm Đồng phấn đấu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập vào năm 2025

Thứ ba, 09/08/2022 11:18
(ĐCSVN) - Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, bình quân toàn tỉnh tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương Nhà nước, Tỉnh ủy Lâm Đồng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
leftcenterrightdel
Tính đến hết năm 2021, tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 78 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (Ảnh:baolamdong.vn) 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh, mở 317 lớp quán triệt tới 47.896 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; từ đó có cơ sở triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ đó, sau 5 năm (giai đoạn từ năm 2018 - 2022) triển khai thực hiện Nghị quyết, tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 78 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, bằng 10% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh Lâm Đồng còn 772 đơn vị, đạt mục tiêu giảm 10% biên chế so với 2015.

Trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Lâm Đồng đã xây dựng và thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Kết quả đến năm 2021, địa phương đã đạt mục tiêu giảm 10% biên chế so với 2015.

Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức sắp xếp lại số lượng lãnh đạo cấp phó khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị. Kết quả năm 2015, số lượng cấp phó của các đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập là 1.213 người, năm 2016 là 1.255 người và đến tháng 12/2021 giảm xuống chỉ còn 1.076 người…

Giai đoạn 2022- 2030, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương Nhà nước. Địa phương phấn đấu đến 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025; giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước so với giai đoạn 2021-2025.

Để đạt mục tiêu này, Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt ra 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị; tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên; xây dựng những cơ chế, chính sách để mở rộng xã hội hóa; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục triển khai, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát lại đội ngũ viên chức phù hợp với yêu cầu công việc trong từng giai đoạn...

 

L.Lan (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực