• Vĩnh Phúc - Con người và truyền thống  

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh
06/08/2019
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển các cơ sở khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở y tế hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
19:45 09/09/2019
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương, mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2019-2021.
Vĩnh Phúc: Chủ động kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch sốt xuất huyết
09:40 04/09/2019
(ĐCSVN) - Nhằm kiềm chế nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương, đơn vị.
Vĩnh Phúc: Tăng cường chỉ đạo phòng chống sinh vật hại lúa vụ Mùa 2019
09:00 17/08/2019
(ĐCSVN) - Để đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ Mùa, đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo làm theo lời Bác
14:49 25/06/2019
(ĐCSVN) – Trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo luôn quán triệt việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người có công.
Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3
23:27 28/05/2019
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới, Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3.
Lập Thạch nâng cao chất lượng biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
15:41 31/01/2019
(ĐCSVN) - Lập Thạch xác định công tác tham mưu tổ chức thực hiện sưu tầm, biên soạn, thẩm định lịch sử Đảng, lịch sử ngành (lịch sử địa phương) có vị trí, vai trò, hết sức quan trọng, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Kinh nghiệm trong đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Vĩnh Yên
15:13 31/01/2019
(ĐCSVN) - Vĩnh Yên có diện tích tự nhiên 50,81km2, dân số trên 15 vạn người, có 9 đơn vị hành chính. Đảng bộ thành phố có 39 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; có tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ (tính đến tháng 12/2018) là 7.707 đảng viên.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
17:43 14/01/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Tuyển bổ sung giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại Vĩnh Yên
15:45 25/12/2018
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng triển khai tuyển bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay tại TP Vĩnh Yên.