Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Năm 2022, các chương trình, chính sách dân tộc được Thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện kịp thời, đúng đối tượng nên tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô cơ bản ổn định và phát triển.
Mức hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn
Mức hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn
(ĐCSVN) – Bạn đọc H’Nhé ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn. Xin...
[Infographic] Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS  MN
[Infographic] Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS & MN
(ĐCSVN) - Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), các thôn ĐBKK; đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến...
[Infographic] Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững vùng DTTS  MN
[Infographic] Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững vùng DTTS & MN
(ĐCSVN) - Theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân...
Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Bạn Tống Xuân Toản, Văn Chấn, Yên Bái được biết một trong những nội dung của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 là nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bạn Toản hỏi, nội dung này được quy định cụ thể tại Dự án nào? nội dung bao gồm những gì?

[Infographic] Tăng cường giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng vùng DTTS
[Infographic] Tăng cường giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng vùng DTTS

(ĐCSVN) - Theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: 2021 - 2025”, thì Dự án 2 được thiết kế nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Bạn đọc Triệu Văn Bình ở Văn Chấn, Yên Bái hỏi: Theo như tôi được cho biết thì Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 có triển khai chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số miền núi. Vậy đối tượng nào được thụ hưởng? và được hỗ trợ như thế nào?

Xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Bạn Thào Thị Lý, ở Hà Giang hỏi: Những đối tượng nào sẽ được hưởng thụ chính sách đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Cung cấp dịch vụ tầm soát trước sinh và sơ sinh vùng DTTS MN có được hỗ trợ
Cung cấp dịch vụ tầm soát trước sinh và sơ sinh vùng DTTS&MN có được hỗ trợ?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Sỹ Nguyên, trú tại Đồng Văn, Hà Giang hỏi: Tôi được biết việc cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị trước sinh và sơ sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ kinh phí. Vậy việc hỗ trợ này nằm trong chương trình, dự án nào và mức hỗ trợ như thế nào?

Hỗ trợ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi vùng đồng bào DTTS MN
Hỗ trợ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) – Bạn đọc Vàng A Páo, trú tại Mộc Châu, Sơn La hỏi: Tôi được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN có nội dung hỗ trợ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Vậy xin hỏi những hoạt động nào sẽ được hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào?

[Infographic] Phấn đấu 90 hộ đồng bào DTTS nghèo có đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
[Infographic] Phấn đấu 90% hộ đồng bào DTTS nghèo có đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

(ĐCSVN) - Theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: 2021 - 2025”, thì Dự án 1 nhằm hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK chưa có đất ở, nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát; đồng thời phấn đấu hỗ trợ 90% hộ đồng bào DTTS nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch

(ĐCSVN) - Bạn đọc Khuất Văn Hùng ở Lào Cai, hỏi: Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như thế nào?

[Infographic] Chương trình MTQG dân tộc và miền núi giai đoạn I 2021 - 2025
[Infographic] Chương trình MTQG dân tộc và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025)

(ĐCSVN) - Sau khi Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Tổng mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Huy Hoàng, ở Đà Bắc, Hoà Bình hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thực hiện với tổng mức vốn dự kiến là bao nhiêu?

Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

(ĐCSVN) - Bạn đọc Thào Thị Hương ở Lai Châu, hỏi: Vấn đề phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021 – 2025) được đặt ra như thế nào?

Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Bạn đọc Vi Thị Sử ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hỏi: Cải thiện dinh dưỡng là vấn đề được đặt ra cấp thiết hiện nay nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện có chương trình, dự án nào hỗ trợ hiệu quả cho công tác này?

Chính sách hỗ trợ đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
Chính sách hỗ trợ đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

(ĐCSVN) – Bạn đọc Triệu Quý Minh, ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội như thế nào đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù?

Mức hỗ trợ mô hình bộ đội “Nâng bước em đến trường” vùng đồng bào DTTS MN
Mức hỗ trợ mô hình bộ đội “Nâng bước em đến trường” vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) – Bạn đọc Văn Phú ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hỏi: Tôi được biết trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nội dung cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường. Vậy xin hỏi cụ thể về nội dung và mức hỗ trợ của hoạt động này?

Các dự án của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS MN
Các dự án của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) - Bạn đọc Vân Ánh ở Quản Bạ, Hà Giang hỏi: Tôi được biết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 gồm nhiều dự án và tiểu dự án thành phần. Vậy đó là những dự án nào?, mục tiêu các dự án, tiểu dự án hướng tới là gì?

Người dân thụ hưởng gì từ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS MN
Người dân thụ hưởng gì từ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) – Bạn đọc Én Hằng, Dân tộc Mông ở Lào Cai hỏi: Tôi đã được nghe nói về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tôi muốn hỏi về mục tiêu cụ thể của Chương trình; người dân chúng tôi sẽ được hưởng lợi gì từ chương trình này?.

Xây dựng nhiều mô hình cho phụ nữ dân tộc Mông
Xây dựng nhiều mô hình cho phụ nữ dân tộc Mông

(ĐCSVN.VN) – Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025. Bên cạnh việc chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa còn đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt cho hội viên phụ nữ dân tộc Mông.

Tích cực tuyên truyền chính sách vùng đồng bào dân tộc Mông
Tích cực tuyên truyền chính sách vùng đồng bào dân tộc Mông

(ĐCSVN.VN) – Nhằm đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc đến các hội viên và Nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tăng đầu tư cho địa bàn khó khăn và phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước
Tăng đầu tư cho địa bàn khó khăn và phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước

(ĐCSVN) - Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020. So với các lần phân định trước, lần phân định này có nhiều điểm mới, dẫn đến giảm số lượng xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm số lượng xã, thôn đặc biệt khó khăn nhằm đạt mục tiêu tăng đầu tư cho những địa bàn khó khăn hơn và phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước.

5 “đầu tiên” và 3 “nhất”
5 “đầu tiên” và 3 “nhất”

(ĐCSVN) - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là một bước cụ thể hóa quy định tại Khoản 5, Điều 70, Hiến pháp năm 2013: "Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước". Chương trình ghi dấu ấn 5 “đầu tiên” và 3 “nhất”.

Đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Cần tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin, phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2023 - 2025.