Hỗ trợ nước sinh hoạt đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Hỗ trợ nước sinh hoạt đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Bạn đọc Hà Văn Muôn ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa hỏi: Đối tượng nào được hỗ trợ nước sinh hoạt tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi? Nội dung, cách thức thực hiện và mức hỗ trợ như thế nào?
Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) - Bạn đọc Bùi Thị Lợi, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình hỏi: Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân...
Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số
Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) - Bạn đọc Cao Thị Thường ở Hạ Long, Quảng Ninh hỏi: Lao động là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm như thế nào?
5 “đầu tiên” và 3 “nhất”
5 “đầu tiên” và 3 “nhất”
(ĐCSVN) - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là một bước cụ thể hóa...
Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động như thế nào
Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động như thế nào?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Lò Anh Đông ở Mộc Châu, Sơn La hỏi: Tôi được biết một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ để thành lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Tôi xin hỏi về quy định thành lập và các nội dung hoạt động của các điểm hỗ trợ này?

Dân tộc thiểu số ít người được hỗ trợ bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống thế nào
Dân tộc thiểu số ít người được hỗ trợ bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống thế nào?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Phù Thị Thiên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Xin cho tôi được biết, việc khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người được quy định trong chương trình, dự án nào của Nhà nước, nội dung thực hiện ra sao?

Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng công trình vùng đồng bào DTTS MN
Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng công trình vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) - Bạn đọc Mã Văn Ý ở Thượng Trạch, Quảng Bình hỏi: Việc sửa chữa duy tu, bảo dưỡng công trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện theo quy định nào?

Đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng DTTS được hỗ trợ những gì
Đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng DTTS được hỗ trợ những gì?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Đặng Thị Sình ở xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai hỏi: Tôi được biết Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số. Vậy hoạt động của các đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng DTTS và miền núi có nằm trong nội dung được hỗ trợ hay không?

Kon Tum Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo
Kon Tum: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo

(ĐCSVN) - Sau 2 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Kon Tum từng bước thay đổi rõ rệt.

Bố trí tái định cư cho hộ gia đình sống ở địa bàn có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Bố trí tái định cư cho hộ gia đình sống ở địa bàn có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

(ĐCSVN) - Bạn Thào Thị Máy ở Hà Giang hỏi: Gia đình tôi là hộ dân tộc thiểu số, hiện cư trú ở địa bàn đặc biệt khó khăn, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Chúng tôi có nguyện vọng được bố trí tái định cư tại nơi ở mới bảo đảm an toàn để yên tâm làm ăn, sinh sống. Xin được hỏi hiện có chính sách nào về vấn đề này không?

Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với hộ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù
Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với hộ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù

(ĐCSVN) - Bạn đọc Lò Thị Đi, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hỏi: Hộ dân tộc thiểu số thuộc danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chính sách hỗ trợ như thế nào để phát triển sản xuất và sinh kế nhằm xóa đói giảm nghèo?

Các mô hình Địa chỉ tin cậy được hỗ trợ thế nào
Các mô hình "Địa chỉ tin cậy" được hỗ trợ thế nào?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Hoàng Trọng Hải, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hỏi: Tôi thấy hiện nay ở nhiều địa phương có ra mắt các mô hình "Địa chỉ tin cậy". Xin được hỏi các mô hình này nằm trong dự án nào? hoạt động của mô hình có được hỗ trợ hay không?

Chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn
Chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn

(ĐCSVN) - Bạn đọc Lò Văn Dự, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hỏi: Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có nội dung hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn hay không? cụ thể mức hỗ trợ như thế nào?

Chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia
Chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Bạn đọc Phùng Bích Huệ, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình hỏi: Tôi được biết Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các chương trình MTQG, vậy những cơ chế được đưa ra lấy ý kiến là gì?

Hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở có được hỗ trợ
Hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở có được hỗ trợ?

(ĐCSVN) - Bạn Điểu Đình Nhân, ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai hỏi: Do khó khăn về kinh tế nên mặc dù nhà ở hiện nay đã dột nát, hư hỏng nặng nhưng gia đình tôi chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại. Xin được hỏi, hiện có chính sách nào hỗ trợ về nhà ở đối với những hộ dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn về chỗ ở như gia đình tôi?

Đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất
Đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất

(ĐCSVN) - Bạn Tằng A Sắm, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh hỏi: Tôi được biết, trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 có dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Xin được hỏi những đối tượng nào được hỗ trợ đất sản xuất?