Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình 1719

Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Ngay sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết chuyên đề về giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được ban hành. Đó là kết quả tất yếu của Quốc hội lắng nghe và hành động; đó cũng là kết quả tất yếu của sự trách nhiệm cao của các đoàn giám sát; đó cũng thể hiện cao độ tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện... Những điều đó càng thúc đẩy Chương trình 1719 hoạt động hiệu quả.
Cơ hội phát triển của Điện Biên Đông
Cơ hội phát triển của Điện Biên Đông
(ĐCSVN)- Huyện Điện Biên Đông có 14 xã, thị trấn. Trừ thị trấn trung tâm huyện thuộc khu vực II, còn lại 13 xã đều là xã đặc biệt khó khăn. Do vậy,...
Để chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ đắc lực cho đời sống đồng bào
Để chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ đắc lực cho đời sống đồng bào
(ĐCSVN) - Đến thời điểm này, Điện Biên Đông là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội...
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở vùng dân tộc thiểu số
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở vùng dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) - Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp do phụ nữ làm chủ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng ứng dụng...
Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trên vùng đất khó Ia Pa
Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trên vùng đất khó Ia Pa

(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư, nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai được đáp ứng kịp thời, qua đó đã góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển.

Dưới mái nhà Rông là lòng Dân vui cùng ý Đảng
Dưới mái nhà Rông là lòng Dân vui cùng ý Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội XIII của Đảng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”. Thực hiện nhiệm vụ ấy, những công trình dân vận ở Kon Tum không chỉ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, thể hiện sự hài hoà giữa ý Đảng - lòng dân.

Giúp đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và văn hoá dân tộc
Giúp đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và văn hoá dân tộc

(ĐCSVN) - Nguồn lực của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ mở ra cơ hội để tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước, mang lại việc làm, thu nhập và cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con.

Sóc Trăng Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Sóc Trăng: Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

An cư từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia
An cư từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã vận dụng tốt và hiệu quả các chính sách, nguồn vốn các chương trình để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến tới phấn đấu xóa toàn bộ nhà tạm, hư hỏng, dột nát.

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Minh Long
Đánh thức tiềm năng du lịch ở Minh Long

(ĐCSVN) - Huyện Minh Long đặt mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của một số ngành, lĩnh vực khác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Hrê trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng vùng DTTS MN
Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng vùng DTTS&MN

(ĐCSVN) - Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; coi đây là một lĩnh vực quan trọng, đa mục tiêu, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa là dư địa để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hà Nội chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Hà Nội chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư trên 2.144 tỷ đồng nhằm phấn đấu đưa mức sống và thu nhập của đồng bào ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành.

Xây dựng các mô hình gắn kết quân dân để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS MN
Xây dựng các mô hình gắn kết quân dân để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN

(ĐCSVN) - Nhằm chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể là Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 3 về mô hình quân dân gắn kết, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân nơi biên giới, đồng thời giúp các em học sinh vùng DTTS có thêm cơ hội được học tập.

Đắk Lắk Nhiều vướng mắc trong thực hiện các nguyên tắc của Chương trình MTQG DTTS MN
Đắk Lắk: Nhiều vướng mắc trong thực hiện các nguyên tắc của Chương trình MTQG DTTS&MN

(ĐCSVN) - Tỉnh Đắk Lắk đã bám sát các nguyên tắc quan trọng được phê duyệt trong chủ trương, quyết định đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, song vẫn gặp một số vướng mắc trong cách hiểu và áp dụng một số nguyên tắc được quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 120/QH14.

Kon Tum Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo
Kon Tum: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo

(ĐCSVN) - Sau 2 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Kon Tum từng bước thay đổi rõ rệt.

Lai Châu Thực hiện Chương trình MTQG 1719 là ưu tiên của tỉnh
Lai Châu: Thực hiện Chương trình MTQG 1719 là ưu tiên của tỉnh

(ĐCSVN) - Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lai Châu rút ra 4 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học về việc xác định thực hiện Chương trình là một trong những nội dung ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gần dân, hiểu dân hơn
Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gần dân, hiểu dân hơn

(ĐCSVN) - Việc học tiếng dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nhu cầu tự thân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Bởi có hiểu tiếng của đồng bào mới có thể làm tốt công tác vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ biên cương.

Tín dụng chính sách góp phần phát triển KT-XH vùng DTTS MN
Tín dụng chính sách góp phần phát triển KT-XH vùng DTTS&MN

(ĐCSVN) - Cùng với các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện chính sách tín dụng cho đồng bào DTTS có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS trong giai đoạn hiện nay
Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS trong giai đoạn hiện nay

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trang phục các DTTS đang có sự biến đổi nhanh chóng. Mức độ sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc, nhất là ở thế hệ trẻ ngày càng ít dần. Vì thế, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các DTTS là vấn đề cấp thiết đã và đang được đặt ra.

Cà Mau Đủ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG
Cà Mau: Đủ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG

(ĐCSVN) - Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, tuy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhưng vẫn có đủ cơ sở để quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đến hết năm 2023.

Khai thác giá trị văn hóa đặc trưng vùng dân tộc thiểu số để phát triển du lịch cộng đồng
Khai thác giá trị văn hóa đặc trưng vùng dân tộc thiểu số để phát triển du lịch cộng đồng

(ĐCSVN) - Du lịch cộng đồng tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi luôn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng vùng dân tộc thiểu số sẽ góp phần bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc, tạo nguồn lực phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 1719
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, nhưng đến nay, sau 3 năm, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đã đạt được một số kết quả, trong đó công tác kiển tra, giám sát đã đóng vai trò quan trọng.

Xã Thượng Trạch gặp nhiều khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Xã Thượng Trạch gặp nhiều khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Vì là xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, 100% dân số là người dân tộc Ma Coong (Bru - Vân kiều), địa hình chia cắt, hiểm trở, đời sống kinh tế - xã hội chưa phát triển…, nên xã Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Âm nhạc gắn liền với đời sống tinh thần cũng như tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, các loại hình âm nhạc truyền thống cũng như nhạc cụ truyền thống của đồng bào DTTS rất cần được bảo tồn và phát huy để góp phần làm nên sự đặc sắc và đa dạng trong nền văn hóa Việt Nam.

Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang
Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang

(ĐCSVN) - "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: 2021 - 2025" được phê duyệt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bà con dân tộc thường nói tắt là "Chương trình 1719" cho dễ nhớ) được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Kinh tế xã hội cũng như diện mạo vùng nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

[Infographic] Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
[Infographic] Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

(ĐCSVN) - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới... qua đó hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan và các địa phương có vùng DTTS và MN thường xuyên quan tâm

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc để khai thông Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3
Cần sớm tháo gỡ vướng mắc để khai thông Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3

(ĐCSVN) - Một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó có hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, quá trình triển khai nội dung này đang gặp khó khăn cần sớm tháo gỡ.

Thành phố Điện Biên Phủ Tập trung tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình 1719
Thành phố Điện Biên Phủ: Tập trung tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Hiện nay, thành phố Điện Biên Phủ đang tích cực phát huy hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) để thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của đồng bào. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về nội dung này.

Nét đẹp văn hóa trong tục cưới hỏi của người Ba Na
Nét đẹp văn hóa trong tục cưới hỏi của người Ba Na

(ĐCSVN) - Phong tục cưới hỏi là một trong những nghi lễ dân gian độc đáo, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng, phong tục, tập quán lâu đời của người Ba Na. Đồng thời, góp những sắc mầu lung linh, rực rỡ vào bức tranh văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS
Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS

(ĐCSVN) - Những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách về hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt trong đó là chính sách về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp - một nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.