Ngày 20-7, tại TPHCM, Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Dự án phát triển giáo dục THCS II đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên THCS của 11 tỉnh thành phía Nam.

TS Trần Đình Châu, Vụ trưởng, Giám đốc Ban điều hành Dự án phát triển Giáo dục THCS II (Bộ GD-ĐT) cho biết: Việc đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu phát huy được tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng khả năng làm việc theo nhóm, tạo được hứng thú trong việc học của các em. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu, một bộ phận chưa đạt chuẩn, chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục, công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên hiện nay được coi là nhiệm vụ cấp thiết của toàn ngành giáo dục.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng mô hình trường THCS, tổ chức đổi mới phương pháp dạy học với các nội dung: đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.