leftcenterrightdel
Các đại biểu dự họp giao ban 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về BVMT giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm hơn và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình, phong trào trong BVMT đã được phát động tạo sự lan tỏa, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng công tác phối hợp tuyên truyền về BVMT, ứng phó với BĐKH vẫn còn những tồn tại, hạn chế, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, hấp dẫn nên chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức và hành động của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện các biện pháp BVMT. Các mô hình, phong trào chưa được duy trì thường xuyên, rộng khắp trên toàn tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Mỗi cán bộ phải tự rèn luyện và làm gương trong giữ gìn vệ sinh môi trường ngay tại công sở và nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực phát động trồng cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên để làm đẹp cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chăn nuôi và dân sinh cần được quan tâm. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về xả chất thải gây ô nhiễm môi trường; đổ, đốt rác thải không đúng quy định. 

Các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi cần tiếp tục được nhân rộng. Các tổ chức hội, đoàn thể trong thời gian qua đã thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình tuyên truyền phù hợp nhằm tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân…

Mai Nhung/Báo Hưng Yên