Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX

Thứ ba, 29/10/2019 16:17
(ĐCSVN) - Ngày 24/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Tiểu ban văn kiện tổ chức hội nghị họp bàn, cho ý kiến về một số nội dung nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Toàn cảnh hội nghị

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban văn kiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về chủ đề Đại hội và dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thông qua thông báo phân công các thành viên Tiểu ban văn kiện. Quyết định trưng dụng cán bộ giúp việc bộ phận tổng hợp dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo các văn kiện phải ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao.

Bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém và bài học kinh nghiệm, thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh. Phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ở nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu tại hội nghị và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các thành viên trong Tiểu ban văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, quá trình tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cần bám sát và vận dụng những chủ trương, định hướng mới của Trung ương, bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đức Sỹ
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực