Hưng Yên tổng kết công tác tuyên giáo và thông tin đối ngoại năm 2020

Thứ sáu, 15/01/2021 15:54
(ĐCSVN) – Ngày 14/1, tại hội trường Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại năm 2020; triển khai công tác năm 2021.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu 645 văn bản các loại; trong đó tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành 68 văn bản và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 577 văn bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập và quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, của tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tham mưu với Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ban hành kế hoạch tuyên truyền và các văn bản phục vụ đại hội, tổng hợp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (BCĐ) ban hành các báo cáo kết quả hoạt động hằng quý, cả năm 2020; tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đồng thời duy trì công tác định hướng hoạt động của các trang, nhóm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu các hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả năm, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu biên soạn, biên tập và phát hành hàng chục đầu sách, tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng.

Triển khai công tác năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tổ chức các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, công tác dư luận xã hội, công tác giáo dục lý luận chính trị; ban hành Chương trình làm việc năm 2021 và xây dựng kế hoạch; và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo năm 2021 tại một số địa phương, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm năm 2021; tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực