Quán triệt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp ở Hưng Yên

Thứ năm, 19/09/2019 16:51
9ĐCSVN) - Chiều 17/9, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 28 và hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị 

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phóng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

 Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt kết luận số 55 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng nghe dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ Phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh các cấp ủy tổ chức Đảng phải nghiêm túc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; các hướng dẫn của BTV TƯ; kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

Sớm xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với từng địa phương, tổ chức Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức  Đại hội Đảng bộ các cấp

Các huyện, thành ủy, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần chỉ đạo đánh giá đúng tình hình thực hiện các chương trình đề án chỉ thị nghị quyết của tỉnh và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 của từng địa phương. Các sở, ban ngành đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề  án phát triển ngành, lĩnh vực liên quan

Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đây là vấn đề liên quan đến sức mạnh lãnh đạo của Đảng và nhất thiết phải được thực hiện đúng quy định của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, cần quan tâm đặc biệt đến các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ.

Chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ để rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa, chúc mừng các Tỉnh ủy viên nghỉ hưu và chuyển công tác.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đức Sỹ
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực