Đến hết quý 1 năm 2018, Tổng công ty May Hưng Yên đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng

Kết quả, đến hết quý 1 năm 2018, Tổng công ty May Hưng Yên đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng, bằng trên 20% kế hoạch cả năm và đơn hàng đã ký đến hết quý 2. Bình quân mỗi tháng tổng công ty sản xuất và gia công được trên 700 nghìn sản phẩm may mặc các loại. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ.

Một trong những nguyên nhân để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh là do hằng năm Tổng công ty đều tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất giữa các xưởng, tổ sản xuất, cho tới người lao động, giúp nâng cao năng suất lao động. Trong nhiều năm liền, Tổng công ty May Hưng Yên giữ vững danh hiệu là doanh nghiệp đi đầu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về doanh thu và đảm bảo tốt đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động.

 

Đức Sỹ