Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

20/05/1924 - 20/05/2024
NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP CAO CÓ TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ TẦM TRÍ TUỆ CAO CỦA ĐẢNG

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

(ĐCSVN) - Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những định hướng và căn dặn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với công tác báo chí, truyền thông của Đảng vẫn mang tính thời sự, giữ nguyên giá trị. Đó thực sự là những di sản tinh thần vô cùng quý báu với công tác báo chí, truyền thông của Đảng và đối với mỗi cán bộ, phóng viên làm việc trong các cơ quan báo chí của Đảng...
Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô
Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô
(ĐCSVN) - Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành...
Những hoạt động và cống hiến tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng với cách mạng Việt Nam
Những hoạt động và cống hiến tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng với cách mạng Việt Nam
(ĐCSVN) - Nhận xét về những cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Trong hơn 50...
Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
(ĐCSVN) - Sáng 13/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100...
Tưởng nhớ anh Đào Duy Tùng
Tưởng nhớ anh Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Mới đó, mà nay gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh (20/5/1924 - 20/05/2024), tôi hồi tưởng lại những ngày quen biết và có lúc được cộng tác với Anh. Hình ảnh Anh hiện lên trong tôi như một cuốn phim quay chậm, rõ ràng và sinh động.

Bài học đầu tiên khi tôi được làm cán bộ tư tưởng
Bài học đầu tiên khi tôi được làm cán bộ tư tưởng

(ĐCSVN) – 57 năm đã trôi qua (1967 - 2024), tôi luôn tâm niệm những điều người cha dặn tôi: Công tác tư tưởng là một khoa học, một nghệ thuật, tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng là “được việc, được người, được tổ chức”, lời dặn đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng được nhìn nhận là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược trong việc định hình và thúc đẩy công tác đào tạo cán bộ và giáo dục ở Việt Nam. Trên nhiều cương vị, qua nhiều tác phẩm, các bài nói, bài viết của đồng chí thể hiện nhất quán quan điểm giáo dục lý luận chính trị là gắn lý luận với thực tiễn. Quan điểm này đã có sức ảnh hưởng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Giải bóng bàn truyền thống huyện Đông Anh kỷ niệm các ngày lễ lớn
Giải bóng bàn truyền thống huyện Đông Anh kỷ niệm các ngày lễ lớn

(ĐCSVN) - Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024), 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), trong 2 ngày 18-19/5, tại Nhà Thi đấu huyện Đông Anh, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân Đông Anh (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức thành công Giải bóng bàn truyền thống huyện Đông Anh năm 2024.

Đồng chí Đào Duy Tùng - Con người đổi mới của Đảng
Đồng chí Đào Duy Tùng - Con người đổi mới của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Đỗ Mười từng nhận định: “Đồng chí Đào Duy Tùng là một nhân vật có tư tưởng đổi mới, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo những nhân tố mới để vượt lên mình”1. Vậy đâu là cơ sở, điều kiện cho những tư tưởng đổi mới của đồng chí Đào Duy Tùng, để ông trở thành “con người đổi mới của Đảng”?

“Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”
“Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”

(ĐCSVN) - Với hơn 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu tại hội trường, Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” đã làm rõ hơn cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Truyền thống quê hương và gia đình với việc hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng
Truyền thống quê hương và gia đình với việc hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, từng hai lần được chọn làm kinh đô trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với truyền thống đó, Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp, trí tuệ, tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao, nhà lý luận xuất sắc Đào Duy Tùng.

“Vang mãi khúc quân hành”
“Vang mãi khúc quân hành”

(ĐCSVN) - Tối 30/4, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Liên hoan ca múa nhạc “Vang mãi khúc quân hành” năm 2024 cụm số 2 với sự tham gia của hàng trăm diễn viên không chuyên thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xã Kim Nỗ Đông Anh  Hội nghị nói chuyện truyền thống cách mạng
Xã Kim Nỗ (Đông Anh): Hội nghị nói chuyện truyền thống cách mạng

(ĐCSVN) - Tối 25/4, Đoàn xã Kim Nỗ (Đông Anh – Hà Nội) phối hợp với Hội cựu chiến binh xã tổ chức Hội nghị nói chuyện truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).

Sân khấu hóa về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng
Sân khấu hóa về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Bằng hình thức sân khấu hóa, các em học sinh đã khắc họa một cách cơ bản về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng - người con ưu tú của quê hương Cổ Loa Anh hùng, nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà lý luận có tư duy đổi mới, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

(ĐCSVN) - Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước, trưởng thành từ phong trào cách mạng, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ trọn phẩm chất của người Cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

Thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng
Thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024), Huyện Đoàn Đông Anh (Hà Nội) triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng – người chiến sĩ cách mạng, người con ưu tú của huyện Đông Anh - tới toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong và ngoài huyện.

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng - lý luận của Đảng
Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng - lý luận của Đảng

(ĐCSVN) – 50 năm hoạt động cách mạng, trong đó có hơn 30 năm làm công tác tư tưởng lý luận của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng chú trọng tới các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối của Đảng; vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Tư duy lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng về thông tin - báo chí, văn hóa - văn nghệ
Tư duy lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng về thông tin - báo chí, văn hóa - văn nghệ

(ĐCSVN) - Sinh thời, đồng chí Đào Duy Tùng, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư đã dành nhiều công sức cho công tác lý luận, tư tưởng của Đảng. Trong lĩnh vực công tác này, đồng chí đã có những cống hiến to lớn trên nhiều mặt, từ hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần hình thành các quyết định quan trọng của Đảng đến tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng; từ công tác giáo dục lý luận chính trị đến công tác báo chí của Đảng.

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng
Dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Để tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản, người con ưu tú của quê hương Đông Anh, vừa qua, Đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thị trấn Đông Anh đã đến dâng hương tưởng niệm, tham quan và nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp của đồng chí Đào Duy Tùng tại Nhà Lưu niệm đồng chí ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - người con ưu tú của quê hương Đông Anh (Hà Nội), những ngày qua, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Đông Anh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Xã Cổ Loa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Xã Cổ Loa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Ngày 15/4, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Cổ Loa.

Người cộng sản kiên trung, có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng
Người cộng sản kiên trung, có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng, từng đảm nhận nhiều cương vị công tác trọng yếu của Đảng; luôn là người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao, đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.